T.C. ERZURUM VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

1001 Hatim Başlıyor

14.12.2017

1001 Hatim Başlıyor

1001 Hatim Başlıyor

15 ARALIK - 19 OCAK

Binbir Hatim Ayı Programları

Binbir Hatim Pdf dosyasına ulaşmak için burayı tklaynız.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİN BİR HATİM
Sözlü rivayete göre Pir Ali Baba, miladi 1500-1600 yılları
arasında Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönem-
lerinde Erzurum Dutçu Köyü’nde (Tuzcu Mahallesi) yaşamıştır.  Pir
Ali Baba, âlim, fazıl, zahit mübarek bir zat olup, aynı zamanda o devrin
zenginlerindendir. Pir Ali Baba “Eğer her yıl 1001 hatim okursanız
Allahü Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur” diyerek
sahibi bulunduğu 8 köyden 3’ünün gelirini Binbir Hatimler’in okun-
masına vakfetmiş ve bu kutlu geleneği başlatmıştır. Evlerde ve
mabetlerde okunan 1001 hatmin sonuncusu ise, şehrin etrafını at
sırtında dolaşan iki hafız tarafından okunur ve böylece sayı binbir’e
tamamlanırdı.
Birinci Cihan Harbi yıllarına kadar devam eden hatimler, savaş
yılları ve sonrasında bir süre okunamamıştır. Daha sonra Erzurum
Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzâde’nin gayretleriyle Binbir
Hatim geleneği yeniden başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Pir
Ali Baba’nın kabri merkeze bağlı Tepe köy ile Dutçu köyleri arasında
kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunmaktadır.

Bir değil yüz değil binlerce konup göçen… Genci yaşlısı, kadını
erkeğiyle ilâh-i vahyi, Allah’ın en çok sevdiği amellerden birini
gerçekleştiren bir şehir… Ve onun bu güzel ameline aracılık eden
Binbir Hatim geleneği. Evet, yaklaşık 500 yıllık bu güzel amelin,
şehrimize has binbir hatim mevsiminin bir kez daha arifesindeyiz.
Yine diller, gönüller, genç dimağlar, hassas kalpler Yüce Kur’ân’la
buluşacak. Nice hazan eşiğinde hüzünlü gönüller Kur’ân’ın hayat
iksirinden yudum yudum tadacak. Yine dolup taşacak Ayaz Paşa
Camii seher vaktinden kuşluk vaktine kadar. Beş vakit namazın
önünden ve ardından şehrin dört bir tarafındaki mabetler Kur’ân
tilavetiyle nurlanacak. Hasılı bir şehir bütün olarak Kur’ân okuyacak.

AYAZPAŞA CAMİİ

Ve Ayazpaşa Camii… Örtünüp bürünenlerin “kalk” emrinden
sonra koşuştukları kutlu mabet… Bir aziz şehrin toplu amelinin
ruhaniyetli mekânı… Tertîl üzere bir tilavetle dolup taşan mümin
gönüller otağı: Ayazpaşa Camii… 140 yıl önce (93 Harbi), Müezzin
Abdullah Efendi’nin, “mâbedinin göğsüne nâmahrem eli
değmesin” diye minaresinden haykırdığı bu ulvi yapı, şimdilerde
manevi diriliş muştularıyla dolup taşıyor seher vaktinden kuşluk
vaktine kadar… Bu Mâide-i Rahman’da yer bulmak için, gecenin
karanlığında yan yana yürüyor dedelerle torunlar, babalarla
oğullar… Hızlı ama vakarlı bir varışla ulaşır bu huzura şehrin dört
bir yanından genç hafızlar… Narin vücutlarını daha da küçültür
aksakallı dedeler yer açmak için yeni gelenlere… Yağız delikan-
lılar yer verirler usulünce büyüklere… Huşu ile diz çökerken
Kur’ân bülbülleri, tatlı bir huzurdur saran hassas gönülleri…
Bir ibadet şuuruyla dağıtılan mushaf-ı şerif cüzleri, “rahmeti
sonsuz, merhameti sınırsız Allah’ın adıyla” tilavet edilirken,
sekînet ve rahmettir onların Rahman’dan tek dilekleri… Evet, adı
“binbir hatim”dir ama ilahi kelamın sonsuz nuruyla coşan
yürekler her nefeste çoğaltır hatm-i şerifleri şehre yağan kar
taneleri kadar… Hira dağının çocuklarının Palandöken dağındaki
yankısıdır işitilen o sesler… Dervişağa, Ulu Cami, Lalapaşa,
Gürcükapı dört bir yandan zikre koşan kardeşler…
Zemheri ayında sımsıcak gönüller “âmin” derken hep
birlikte hatm-i şerif duasına, gün doğmuştur artık… Helal kazanç
için soğuktan buz kesecek eller işe koyulur usul usul… Rablerinin
zikrine kulak verenler için elbet yakındır vusûl…  Heyy gidi yiğit
dadaş! Sıra sende, haydi sen de gel ilâhi kelâma gönlünü bu
sofrada aç… Elif-Lâm-Mîm. Bi hürmet-i Tâ-Hâ ve Yâ-Sîn.

Ve Son Cuma

Son cumada yapılan hatim merasimi ise çevre illerden, ilçel-
erden ve köylerden gelen vatandaşlarla Ulu Camid'e gerçekleşti-
rilir. Vaazlar verilir, aşr-ı şerifler okunur. Tilavet secdeleri ile ilgili
ayetler teker teker okunarak  yeniden cemaatle birlikte secdeler
yapılır. Tam bir bayram havası hakim olur. Birlik ve vahdet ruhu
yeniden canlanır, hatıralar yâd edilir, gözyler yaşarır, kalpler titrer,
eller duada milletimize, memleketimize ve bütün islam alemine
dualar edilir. Bir dahaki yılın hasreti hemen töreni müteakip
konuşulmaya başlanır.
Kısaca 1001 hatim okuma geleneği dini ve milli duyguların
canlı tutulduğu, kulluk şuurunun ete kemiğe bürünmüş bir ruh
halidir. Geçmişi rahmet ve hayırla yâd ederken, geleceği daha
güzel bir şekilde inşa etme gayretidir. 1001 hatim, Allah
kelamının dillerde terennüm edilerek gönüllere ve topluma
dalga dalga yayılmasıdır.
Hz. Peygamberin 9 zilhicce (Mart) 632 yılı Cuma günü Veda
hutbesi'nde buyurduğu, "Size iki emanet bırakıyorum, onlara
sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler
Allah'ın kitabı Kur'an  ve  O'nun Peygamber'inin (s.a.s) sünnetidir."
ifadelerinin yıllar sonra fiili bir tatbikidir 1001 hatim.

Hafızları binbir hatim okurlar
Nur-i Kur’ân enharına akarlar
Nüzul-i merhamet-gâhe bakarlar
Mevla’ya emanet olsun Erzurum
Binbir hatim nuru Arş’ı doldurmuş
Bela musibeti yerden kaldırmış
Düşmanları kahreylemiş öldürmüş
Mevla’ya emanet olsun Erzurum
Kerem-i Kerim’den oldu inayet
Binbir hatim beldemizde kırâet
Gönlümüze doldu nûr-i şeriat
Mevla’ya emanet olsun Erzurum
Rabbim hıfzeyleye düşman şerrinden
Gazab göstermeye berr ü bahrinden
Hususa ki Erzurum’un şehrinden
Mevla’ya emanet olsun Erzurum
(Alvarlı Efe Hazretleri)

Açılış Programı;
Pir Ali Baba Hazretleri tarafından 500 yıl önce başlatılan geleneğe
uygun bir şekilde açılış programı yapılacaktır. At sırtındaki hafızların
Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan 1001 Hatim geleneğinin yeniden
canlandırılması ve yapılan dua ile 1001 Hatimlerin başlaması.

Tarih: 15 Aralık 2017  -  Yer: Pir Ali Baba Türbesi  -  Saat: 10:00

1001 HATiM OKUNAN CAMiLER

Dadaşkent Merkez Camii
Hacı Hüseyin Efendi Camii
Hz.Ebubekir Camii
Çarşı Camii
Hacı Salih Efendi
Cemale Camii
Ebu İshak Camii
Güneş Camii
Muhammet Lütfü Efendi Camii
Maksut Efendi Camii
Palandöken Camii
Selimiye Camii
Toki Camii
Yıldız Camii
Millet Camii
Abuşoğlu Camii
Babadereli Ahmet Efendi Camii
Habibbaba Camii
Hacı Ahmetbaba Camii
Hacı Osman Efendi Camii
Hz. Osman Camii
H.Said Kırküzer Camii
Hacı Selimefendi Camii
Şehit Muratellik Camii
Yavuz Sultan Selim Camii

Saime Hatun Camii
Solakzade Camii
Piralibaba Camii
Suataslan Camii
Fatih Camii
Köşk Camii
Sakıp Efendi Camii
Hamidiye Camii
Çırçır Camii
Kavak Camii
Şerefiye Camii
İlhamiye Camii
İhmal Camii
Kardeşler Camii
Dervişağa Camii
Yukarı Mumcu Camii
Dere Mahallesi Camii
Hilalkent Camii
Veysel Karani Camii
Dumlu Merkez Camii
Ayazpaşa Camii
Nişancı Camii
Köseömerağa Camii
Cennetzade Camii
Dumlu Çarşı Camii

Kur’an Ziyafeti 21.12.2017

21 ARALIK 2017 iBRAHiM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZi 19.00

Kur’an Ziyafeti 28.12.2017

28 ARALIK 2017 iBRAHiM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZi 19.00

Kur’an Ziyafeti 04.01.2018

04 OCAK 2018 iBRAHiM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZi 19.00

Kur’an Ziyafeti 11.01.2018

11 OCAK 2018 iBRAHiM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZi 19.00

Mukaddes Emanetler Sergisi

Mukaddes Emanetlerin
Türkiyeye Getirilişinin
500. Yılı Anısına

22-30 Aralık 2017
Yer: Yakutiye Medresesi
Saat: 09.00-17.00

Dua Programı

(Erkekler) 19 Ocak 2018 - Yer: Erzurum Ulu Cami - Saat: 09.00
(Bayanlar) 20 Ocak 2018 - Yer: Erzurum Ulu Cami - Saat: 09.00
Not: Hatimlerinizi İlçe Müftülüklerine Bildirebilirsiniz

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve
inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.”
(Yunus, 57.)
“Allah evlerinden bir evde (cami veya mescit) Allah’ın kitabını
okumak ve aralarında müzakere etmek için bir araya gelen
topluluk üzerine huzur iner, onları rahmet kaplar, melekler kuşatır
ve Allah kendi katındakilerle onları zikreder.”
 (Ebu Davud, Sünen, I, 336)