T.C. ERZURUM VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Özel Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesinde Müracaat D

Özel Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesinde Müracaat Dosyalarının Alınması

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 23 ve 24. Maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesinde aşağıda bilgileri yazılı olan 5 adet Özel Güvenlik Personelinin İnceleme ve Tespit Komisyonumuzca müracaat dosyaları teslim alınmış olup ilanen tebliğ olunmuştur.

S.NO

T.C. NO

ADI SOYADI

ATANACAĞI GÖREV

1

27904661960

Erdem OMEROGLU

İl Müftülüğü - Sürekli işçi Kadrosuna

2

46126037346

Siyami KOTAN

İl Müftülüğü - Sürekli işçi Kadrosuna

3

19633939946

Halim Baysal

İl  Müftülüğü - Sürekli işçi Kadrosuna

4

17770981156

Kadir GUNAY

İl  Müftülüğü - Sürekli işçi Kadrosuna

5

11150220866

Fatih ERZİNCAN

İl Müftülüğü - Sürekli İşçi Kadrosuna