T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

16.01.2018

Özel Güvenlik Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesinde Müracaat Dosyalarının Alınması

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 23 ve 24. Maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesinde aşağıda bilgileri yazılı olan 5 adet Özel Güvenlik Personelinin İnceleme ve Tespit Komisyonumuzca başvurusu kabul ve reddilenlere ait liste aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

S.N T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI ATANACAĞI GÖREV BAVURU DURUMU
1 279 ****** 60 Erdem OMEROGLU  Sürekli işçi Kadrosuna Kabul
2 461 ****** 46 Siyami KOTAN  Sürekli işçi Kadrosuna Kabul
3 196 ****** 46 Halim Baysal  Sürekli işçi Kadrosuna Kabul
4 177 ****** 56 Kadir GUNAY  Sürekli işçi Kadrosuna Kabul
5 111 ****** 66 Fatih ERZİNCAN  Sürekli İşçi Kadrosuna Kabul