T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

09.03.2018

Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER-2018-I) Atama Evrakının Teslimi

Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER-2018-I) Atama Evrakının Teslimi

 • Tercihlerine göre yerleştirmesi yapılan Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların atanmalarına esas teşkil edecek evraklarının teslim alım işlemleri; atanılan İL MÜFTÜLÜKLERİNCE yapılacaktır.
 • Tercihlerine yerleşen Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların atanmalarına esas teşkil edecek evraklarının 12.03.2018 tarihinden itibaren 23.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar atanılan İL MÜFTÜLÜKLERİNE teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, İş Talep Formu, Mal Bildirimi Formu ve Sağlık Beyanı, duyuru ekinde yayınlanmış olup bahsi geçen evrak ilgililerin bizzat kendileri tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
 • Mal Bildirimi Formu arkalı-önlü tek sayfa halinde düzenlenecektir.

SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.),
 2. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,           
 3. 2016 Yılı KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
 4. Başkanlık yerleştirme belgesinin internet çıktısı,
 5. İş talep formu,
 6. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
 7. Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),
 8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Terhis veya Tecil belgesi)
 9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
 10. Mal beyannamesi,
 11. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
 12. Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa),
 13. Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için ).
 14. İmam-hatip lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer      önlisans mezunlarının İmam-hatip lisesi ve lise Diploması sureti (Müftülükçe tasdikli)
 15. Yarım kapak dosya.