20.02.2020

ÇANAKKALE ZAFERİ VE MEHMET AKİF ERSOY

ORTAOKULLAR ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

BİLGİ NOTU

1. Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onları Başkanlık gençlik çalışmaları ile tanıştırabilmektir. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, öğrenci yurtlarında görevli manevi danışmanlar, gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel ile okul çevresinde görev yapan din görevlileri aktif olarak yer alacaklardır.

2. Yarışma, kompozisyon ve resim alanlarında, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

4. Son başvuru tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

5. Yarışma aşamalı olarak ilçe ve il müftülüklerince ilçe birincileri ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.

6. İlçe müftülükleri 3 Nisan 2020 tarihine kadar ilçe birincisini belirleyerek il müftülüklerine bildireceklerdir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde merkez ilçe birincisi il müftülüğünce tespit edilecektir.

7. İl müftülükleri ise 17 Nisan 2020 tarihine kadar yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir. Dereceye giren öğrencilere ödüller imkanlar ölçüsünce salon programlarında takdim edilecektir.

8. Her iki kategori için tek bir değerlendirme komisyonu ilçelerde kaymakamlık, illerde valilik oluru ile oluşturulacaktır.

Komisyonda illerde İl Müftüsü veya görevlendireceği bir müftü yardımcısı başkanlığında, üniversitelerden (tercihen Fen-Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere) bir (1) akademik personel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resim ve kompozisyon alanından iki (2) uzman personel, il müftü yardımcısı veya din hizmetleri şube müdürü ve erkek-kadın il gençlik koordinatörleri olmak üzere toplamda yedi (7) kişi yer alacaktır.

İlçelerde ise, İlçe Müftüsü başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden resim ve kompozisyon alanından iki (2) uzman personel, bir (1) ilçe vaizi, tercihen alanla ilgili bir (1) din görevlisi ve erkek-kadın ilçe gençlik koordinatörleri olmak üzere toplamda yedi (7) kişi yer alacaktır. Sınav komisyonu ile ilgili yazışmalar Müftülüklerce yapılacaktır.

9. Yarışma neticesinde ilçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler ilçe müftülükleri, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenciler (1.-2.-3.) ise il müftülükleri tarafından imkânlar nispetinde ödüllendirilecektir.

(Olur İlçe Müftülüğümüzce resim ve kompozisyon dalında 1. olan öğrenciye 300 TL ödül verilecektir.)

10. Yarışmanın tanıtım ve duyurusu sosyal medya yoluyla ve il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, gençlik koordinatörleri ve din görevlileri tarafından okullar bizzat ziyaret edilerek gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde broşür ve diğer tanıtıcı materyaller kullanılacaktır. Ayrıca konu vaazlarda da dile getirilecektir.  Din görevlileri, görevli oldukları cami/Kur’an kursuna en yakın okullardan yüksek katılım sağlamaya yönelik çalışmalara teşvik edileceklerdir.

11. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul) olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış “Velisi bulunduğum …………….. ‘nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır.  Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.

12. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Müftülüklerce bir sonraki yıl mart ayına kadar muhafaza edilecektir. Her iki alanda il genelinde dereceye giren altı eser il müftülüklerince Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

13. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır.

14. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi beklenmektedir.

b) Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.

c) Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu ortaokulun adının yazılması şarttır.

d) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Kullandığı dilin akıcılığı

20 Puan

4

Kompozisyonda özgünlük

20 Puan

5

Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk

20 Puan

 

 

15. Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir.

b) Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olmalıdır.

c) Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

d) Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim için üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

 

 

1

Konuyu resimde ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu

20 Puan

4

Resimde özgünlük

20 Puan

5

Resimde görsellik

20 Puan

 

16. Değerlendirme, rapor ve yarışma aracılığı ile kaç gence ulaşıldığına dair sayısal veriler il müftülüklerince hazırlanarak 24 Nisan 2020 tarihine kadar genclik@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir. 

 

 

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ