T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

30.10.2018

4-B Sözleşmeli Ek Yerleştirme İçin İl Müftülüğüne Teslim Edilecek Evrak

SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.),
 2. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,
 3. 2016 Yılı KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu sonuç belgesinin aslı veya kuramca tasdikli sureti,
 4. Başkanlık yerleştirme belgesinin internet çıktısı,
 5. İş talep formu,
 6. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
 7. Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),
 8. Askerlik durumu belgesi.
 9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
 10. Mal beyannamesi,
 11. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
 12. Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa),
 13. Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için ).
 14. İmam-hatip lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam-hatip lisesi ve lise Diploması sureti (Müftülükçe tasdikli)
 15. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.
 16. Yarım kapak dosya.

 

 • İş talep formu, mal beyannamesi ve sağlık beyanı duyuru ekinde mevcuttur.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurularak çıktı alınacaktır.