27.07.2016

Aile ve Dini Rehberlik Duyuruları;

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 

TANIM

 

Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.

 

GÖREV

 

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

 

MİSYON

 

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

 

VİZYON

 

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

 

İLKELER

 

İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,

 

Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,

 

Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

 

Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

 

HEDEFLER

 

Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,

 

Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,

 

Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.

 

ERZURUM AİLE  VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

 

           Aileye yönelik hizmet götürmek maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı”nın ilk defa 15.04.2002 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana ve Elazığ illerinde pilot bir uygulamayla açtığı Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, çalışmalardan alınan müspet sonuçlar üzerine 2007 tarihinde içinde Erzurum”un da bulunduğu 18 ilde daha açılmıştır. Son çalışmalarla Aile Büroları tüm il merkezleri ve çeşitli ilçe merkezlerinde aktif olarak faaliyet göstermektedirler.

 

           Erzurum Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, il müftülüğünün 2013 yılı başında taşındığı yeni hizmet binasındaki müstakil bürosunda gerek telefonla, gerekse bizzat büroya gelerek görevlilerimize danışan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

 

         Büromuz hafta içi her gün mesai saatlerinde ilahiyat mezunu ve alanında ilgili eğitimlere katılmış bayan ve erkek görevlilerimizle halkımıza hizmet sunmakta, sıcak bir aile ortamında sorunlarına dini perspektiften çözüm üretmeye çalışmaktadır. 

 

                                       Faaliyetler

 

1- İSLAM’DA AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ PROJESİ

 

Erzurum Mecidiye İlköğretim Okulunun Ocak- 2014- Haziran 2014 tarihleri arasında İslam’da Aile ve Çocuk Eğitimi projesinin paydaşı olarak İl Müftülüğümüz görevlileri tarafından öğrenci velilerine yönelik Aile konulu seminerler verilmektedir. Seminerlere katılan görevlilerimizin programı aşağıdaki şekildedir:

 

06- 01- 2014 “İslam Ahlakı” İl Vaizi Sinan CANSEVER

 

20- 01- 2014 “İslam’da Aile Eğitimi ” İl Vaizi Rahime ALTAŞ

 

17- 02- 2014 “Anne-Babanın Çocuğa Karşı Görevleri” Yakutiye Vaizi Şahin AYDEMİR

 

03- 03- 2014 “Doğru Söz ve Doğru Davranış” Din Hizmetleri Uzmanı Hatice ÖNDEŞ

 

17- 03- 2014 “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi” İl Vaizi Lokman ŞAHİN

 

14- 04- 2014 “İslam Esasları” Yakutiye Uzman Vaizi Ahmet ÜNAL  

 

 

 

2- YENİ DOĞUM YAPAN ANNELERE BİLGİLENDİRME ZİYARETLERİ

 

Erzurum İl Müftülüğü 2014 projeleri kapsamında yeni doğum yapan bayanlara yönelik dini açıdan bilgilendirme amacıyla yakın zamanda el broşürü bastırılıp dağıtılmıştı. İl Müftülüğü Aile ve İrşat Bürosunda görevli Bayan Vaiz ve Kur’an Kursu Öğreticileri tarafından periyodik olarak ziyaretler yapılmaktadır.  Erzurum Nenehatun kadın doğum hastanesi ve Palandöken İlçe müftülüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenen ziyaretler hafta içi her gün  14:00 ila 15:00 saatleri arasında yapılmaktadır

 

 

 

3- Ailece Kitapçık

 

AİLECE

 

Poje Adı:

 

Ailece (Kitapçık)

 

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi:

 

01 Haziran 2014 – 1 Eylül 2014 arası

 

Proje Bütçesi

 

100 000 tl.

 

Proje Özeti:

 

Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan birimdir. Sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle toplumun doğal temeli olan aile, insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte hep var olmuş ve toplumun varlığını devam ettirmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Aile, toplumlarda kültürel kimliğin bir alt kuşağa aktarılması, neslin devamı, çocukların bakım ve yetiştirilmesi, yeni nesillere ahlaki değerlerin kazandırılması, ahlaki ve toplumsal bilincin aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü vb. tutum ve değerlerin yerleştirilmesi gibi temel ve evrensel fonksiyonları üstlenmekte ve yerine getirmektedir.

 

Aile değişik merhalelerden oluşmaktadır. Nişanlılık, resmi nikah, eşler arası ilişkiler, akraba ilişkileri, çocuk eğitimi, aile içi şiddet, boşanma vb. evreler ailenin yaşadığı oluşumlardır. Bu amaçla toplumsal bilince katkı sunmak üzere bütün bu evrelerle ilgili spot cümleler çerçevesinde bu konuya katkı sağlayabilecek kurumlarla birlikte bir kitapçık oluşturulması ve bunun Erzurum halkına ulaştırılması. Bu amaçla yaklaşık 20 sayfadan oluşan bir kitapçık hazırlanmış ve bu Erzurum halkına ulaştırılmıştır.

 

Proje Amacı:

 

Ailenin değişik evreleri hakkında topluma özlü bilgiler sunabilmek, bu evrelerde yaşanabilecek durumlar hakkında hatırlatmalarda bulunabilmek amacıyla ailenin geçirmiş olduğu bütün evreleri kapsayacak bir kitapçık hazırlanmıştır. Bu kitapçık hazırlanırken Erzurum İlinin sosyo kültürel yapısı dikkat edilmiştir. Özellikle cami çıkışlarında dağıtılan bu kitapçık sayesinde Erzurum nüfusunun %80’ine ulaşılabilmiştir. Bu kitapçıkla amaçlan ise ailenin geçirdiği bütün evreler hususunda gerek dini gerekse bilimsel referanslar eşliğinde Erzurum halkında bir farkındalık oluşturmaktır.

 

Proje Hedef Kitlesi:

 

Genel

 

Projenin Çıktıları:

 

Sayısal olarak 100000 adet kitapçık bastırılmıştır. Kitapçık yaklaşık 20 sayfadır. Kitapçık resim vb. materyallerle desteklenmiştir. Cuma günü Cuma namazından sonra ayrıca Kur’an Kurslarında dağıtılan 100000 adet kitapçıkla Erzurum hane sayısının yaklaşık %80’ine ulaşılmıştır.

 

Proje Yürütücülerinin İfadeleri:

 

Proje yütürücüsü olarak kitapçığın hazırlanmasında oldukça yoğun bir faaliyete girişilmiştir. Bu kitapçık hazırlanırken 6 müftülük personeli (müftü, müftü yardımcısı, vaiz), aile ve sosyal politikalar müdürlüğünde görevli personel, (müdür yard., uzman vb), psikolog, grafiker vb. çalışanlar olarak yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Kitapçığın hazırlanması yoğun bir çalışmayla yaklaşık 2 ay sürmüştür. Kitapçıkların dağıtılması sonucunda çok güzel geri dönüşümler alınmış, artık Erzurum’un binlerce evinde “aile” isimli kitapçığımız okunur hale gelmiştir.

 

Proje Yürütücüleri Kurum ve Kuruluşlar:

 

Erzurum Valiliği, Erzurum İl Müftülüğü, Erzurum Aile ve Sosya Politikalar Müdürlüğü, Yakutiye Belediyesi

 

İlişkili Projeler:

 

Projeyi Hazırlayanlar:

 

Hasan ÇINAR (İl Müftüsü), Sedat ABDULHAKİMOĞULLARI (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü), Ali Korkut (Yakutiye Belediye Başkanı), Abdurrahman KOTAN (Müftü Yrd.), Cemil İLBAŞ (Aile ve Sosyal Politikalar Md. Yrd.) Nazan SOYSAL (Yakutiye Bld. Klt. İş. Md.), Fikrullah ÇAKMAK (Uzman Vaiz), Sinan Cansever (Vaiz), Sümeyye KILIÇ (Vaiz), Nurullah TAŞÇI (Öğretmen), Hakan KIRBAŞ (Psikolojik Danışman)

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

 

100000 “Ailece Kitapçık Dağıtımı

 

Kur’an Kurslarındaki Bayanlara Yönelik Aile Eğitimi

 

4- ŞART OLMASIN HUZUR OLSUN PROJESİ

 

ŞART OLMASIN HUZUR OLSUN PROJESİ

 

Proje Adı:

 

Şart Olmasın Huzur Olsun!

 

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi:

 

01. 12. 2015

 

Proje Bütçesi

 

Ücretsiz

 

Proje Özeti:

 

Aile; kökleri cennetde atılan ve aileyi oluşturan her bireye huzur vaat eden,  aile fertleri kadar toplum için de vazgeçilmez olan bir kurumdur. Son yıllarda sosyal,  ekonomik ve teknojik değişimler baş döndürücü bir hızda seyrederken, aile ve toplum yapısında zayıflama, çözülme, bireyselleşme, ötekileştirme gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Dolasıyla bu etkilenme yaşadığımız bölgede de kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. İslam dininin konu ile alakalı hükümlerinin yeterince bilinmemesi ve bilinen hükümlerinde uygulanmaması aile içi problemlerde etkili olduğu müşahade edilmektedir. 20-50 yaş arası bayanlara yönelik bu çalışmada aile ile alakalı fıkhi meselelerin güncel olarak ele alınması ve bu konulardaki soruların cevaplandırılması hedef alınmaktadır.  

 

Proje Amacı:

 

Günümüzde ailelerin ve aile bireylerinin karşılaştığı problemlerin çözümü için profesyonel desteğe duyulan ihtiyaç artmıştır.  Bu bağlamda aile ile ilgili soru ve sorunların tehir edilmesi ve geciktirilmesi ciddi sorunları ve olumsuz neticeleri beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyacı tespit eden din gönülleri olarak bizler, topluma aile hakkında doğru dini bilgi sunmak, aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla hedef kitlenin nişan, nikah, eşler arası hak ve sorumluluk, boşanma gibi fıkhi meseleler hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Proje Hedef Kitlesi:

 

20-50 yaş arası bayanlar

 

Proje Yürütücüleri Kurum ve Kuruluşlar:

 

Erzurum İl Müftülüğü,  

 

Projeyi Hazırlayanlar:

 

Muhammet KUZEYLİ ( Vaiz)

 

Projenin Güçlü Ve Zayıf Yönleri

 

Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim gören bayanların aile ile alakalı fıkhi birikimlerinin değişkenlik arzetmesi, kulaktan dolma bilgilerin yaygınlığı, hurafe ve batıl anlayışların konu ile alakalı revaç da olması vb. yönlerdeki eksikler projenin zayıf yönleri olarak değerlendirilebilir.  

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

 

1- İslam aile hukuku ile alakalı konularda aile fertlerine yönelik bilinç oluşturmak

 

2- Erzurum ve yöresinde aile ve evlilik ile alakalı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Bürosuna sorulan soruları ve bunlara verilen cevapları ilgili kitle ile paylaşmak

 

3- Evlilik aşamasına gelmiş genç bayanların aile ve evlilik ile alakalı konularda bilgilendirme ve altyapı oluşturma

 

4- Aile ve evlilik ile alakalı sorunları Kuran Kursları başta olmak üzere bayanların bulunduğu mahfillerde yüzyüze görüşmek ve olası problemlere çözüm üretmek

 

5- Aile ve evlilik ile alakalı toplum arasında yayılan yanlış düşünce ve inanışlara dikkat çekmek

 

6-Seminerlerde verilen bilgilerin toplumdaki yaygınlaşmasını sağlamak

 

7-Evliliğe adım atacak gençlerin dini inanç ve değerler konusunda farkındalık sağlamak ve bu konuda onlara kılavuzluk yapmak  

 

8-Müslüman bir ferdin dünyadaki bir nevi cenneti olan aile hayatını daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek için çaba sarfetmek

 

9- Toplumda yaşayan aile fertlerinin karşılaştığı problemlerde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara yardımcı olmak, gerektiğinde bu fertleri alanında uzman olan insanlara yönlendirmek

 

10- Yapılan seminer çalışması sonucunda ortaya çıkan soruların cevaplandırıldığı bir kitapçığın çıkarılması.

 

 

 

AİLE VE DİNİ REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

  Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, Türk aile yapısını da korumanın  bilinci içerisinde aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca toplumun dini hayatını sağlıklı, doğru ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için topluma dini rehberlik hizmetleri sunar.

 

 Dairemizin belli başlı hizmet alanları şunlardır;

 

 1. Aileye Yönelik Faaliyetler ve Aile İrşat ve Rehberlik Büroları

 

Din görevlileri resmi hizmet tanımlarına uygun olarak din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde sunumunun yanı sıra vatandaşlarımızla yakın ilişki içinde olmaları sebebiyle, dini konularda danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat  cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik birimleri gibi  uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde bir danışma birimi olarak Aile İrşat ve Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Bürolar dinî danışma ve rehberlik birimleri olup 633 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar.

 

 Adı geçen büroların kuruluş amacı toplumumuzun aile hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, halkımızın özellikle aile ve aile bireyleriyle ilgili dinî içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek bu bağlamda gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaktır.

 

 1.1.Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının kurulma işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

 a) Bürolar, illerde il müftülüğünün teklifi, valiliğin inhası üzerine Başkanlıkça, ihtiyaçlar dikkate alınarak açılması gerekli görülen ilçelerde ise il müftülüğünün teklifi üzerine valilik onayı ile açılır. İlçelerde açılan büroların sorumluluğu da il müftülüğüne aittir. Açılış izni alınmadan faaliyete geçilmez. 

 

 b) Büroların tefriş ve tanzimi müftülüklerce yapılır. Bürolara vatandaşın erişimini kolaylaştırmak amacıyla; internet, elektronik posta adresi ve yeterli sayıda telefon hattı sağlanır.

 

 c) Büro girişlerinin uygun bir yerine “Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu” levhası asılır.

 

 1.2.Büroların Çalışmaları ve Koordinasyonu aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

 a) Bürolarda dinî yüksek okul mezunu, Başkanlıkça yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılmış vaiz, murakıp, din eğitimi/din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu öğreticisi kadrolarında çalışanlar görevlendirilecektir. Bu kadrolarda çalışan personelin bulunmadığı durumlarda ise din görevlilerinden uygun görülenler istihdam edilecektir.

 

 b) Büroların faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve uygulamalarını takip etmek üzere büro çalışanları arasından bir görevli, koordinatör olarak belirlenir. Belirlenen il Koordinatörleri ilgili müftülüğün teklifi ile Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir.

 

 c) Bürolarda görevlendirilecek personelin konuşma, dinleme ve problem çözme konusunda iletişim becerilerine sahip, aileye yönelik sorunlara ve toplumsal hassasiyetlere vâkıf ve bu alanda dini bilgi açısından donanımlı olmasına dikkat edilecektir.   

 

 d) Büro çalışmalarında aile kurumunun niteliği dikkate alınarak erkek personel istihdamına da özen gösterilecektir.   

 

 e) Büro personeli nöbet usulü ile çalışacaktır.

 

 f) Büroda görevlendirilecek personelin Başkanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılması sağlanacaktır.

 

g) Bürolar özellikle aile ile ilgili konularda seminer, panel, konferans, kutlama gibi program ve projeler gerçekleştireceklerdir. 

 

 h) Müftülüklerce büroların sosyal ve kültürel faaliyetleri için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak,  maddi destek sağlanacaktır.

 

ı) Bürolarda başvuru sahipleriyle yapılacak görüşmelere dair bilgiler Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilecektir. Büro personelinin sisteme girdiği başvurulara ait veriler, koordinatörler tarafından kontrol edilerek gerekli şekil düzenlemeleri yapılacaktır. Söz konusu bilgiler müftülük bünyesinde arşivlenecektir.

 

i) Başvuru sahibinin kişisel bilgileri konusunda “gizlilik” ilkesine riayet edilecektir.

 

j) Bürolar tarafından Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilen veriler, yıl sonunda rapor hâline getirilerek Başkanlığımıza gönderilecektir.

 

1.3.Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Personelinin Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 

a) Büro personeli, başvuru sahipleriyle telefonla ya da yüz yüze yapacakları görüşmelerde hem kişinin hem de bölgenin hassasiyetlerini dikkate alacaktır.

 

b) Büroya başvuran kişilerin sorunları dikkatle incelenecek gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat gibi ilgili uzmanlara yönlendirilecektir.

 

c) Aile ve kadın konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve eğitimler takip edilerek, büro personelinin bu eğitimlere katılımları sağlanacaktır.

 

d) Aile ile ilgili konularda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilecek ve arşivlenecektir.  

 

e) Bürolara mahsus özel kütüphaneler oluşturulacak, bu konuda Başkanlık tarafından gönderilen ve mahalli imkanlarca temin edilen yayınlar kayıt altına alınacaktır.

 

1.4.Müftülükler, televizyon ve radyo programları, el ilanı, broşür ve diğer etkinlikler aracılığıyla bünyelerindeki Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunu halka tanıtacaklardır.

 

1.5.Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının açılışı, personel görevlendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi hükümlerine uyulacaktır.

 

2.      Dini Rehberlik Faaliyetleri

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. Maddesi gereği Başkanlığımız İslâm Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmakla görevlidir. Aynı kanunun 7. Maddesinde zikredilen genel müdürlüğümüzün görevlerinden biri de aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaktır.

 

 2.1. Dini rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:

 

a) Kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım benimsenecek, toplumla iç içe olmaya, samimi ve sağlıklı diyalog kurmaya özen gösterilecektir. Konuşmalarda muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve seviyesine uygun bir dil kullanılacak; kolaylaştıran zorlaştırmayan, müjdeleyen ve nefret ettirmeyen bir üslup tercih edilecektir.

 

b) Dini rehberlik faaliyetlerinin müftülüklerce düzenlenmesi durumunda programın icrası için çağrılanlar, uygun ulaşım vasıtalarıyla etkinlik mahalline müftülüklerce ulaştırılacak veya kendi imkânları ile gelenlere ulaşım ücreti ödenecektir.

 

c) Söz konusu faaliyetler için gerekli ödenek Türkiye Diyanet Vakfı ve mahallî imkânlarla sağlanacaktır.

 

2.2. Dini rehberlik faaliyetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:   

 

Aile bireylerine, ilgi ve korumaya muhtaç gruplar da dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerine dinî konularda rehberlik yapılacaktır.

 

 

 

b) Aile ve kadın konusunda ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda etkinlikler yapılacak; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sempozyum, panel, konferans, tiyatro ve musiki programları gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

 

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde görev alanı ile ilgili ortak çalışmalar yapılacak veya yapılan çalışmalara destek olunacaktır.

 

Dini rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda ilgili birimler ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak projeler üretilecek ve yürütülecektir.