Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"7433 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 20 nci maddesi kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımlık sözlü sınavı sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 19.05.2023 tarihinden itibaren 23.05.2023 tarihi saat 23.55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Tercih Yapmak İçin Tıklayınız

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar, kontenjan sayısı 25’ten az olan gruplarda kontenjan adedince, diğer gruplarda ise en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların; atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

3. Adaylar tercih işlemlerini 19.05.2023 – 23.05.2023 (saat 23.55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden 29.05.2023 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

- KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.

6. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanların, 7433 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 20 nci maddesi uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.