T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karayazı Müftülüğü

16.06.2016

İlçemiz Tarihçesi

KARAYAZI

Karayazı ilçesi ERZURUM iline bağlı bir ilçe olup ;Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat Van bölümünde yer almaktadır.İlçenin sınırları doğudan Ağrı ili Eleşkirt ve Tutak ilçesi ,Güneyde Erzurum Karaçoban ve Hınıs İlçeleri, Güney batısında Tekman ilçesi ,Kuzeyde Pasinler ve Horasan ilçesi ile çevrilidir. Yukarı ve Aşağı grit çizgileri , sağ, sol grit çizgileri arasında yer alır.

Yükseklik:2450 m

Sıcaklık: Karayazı ilçesinin yaz aylarında En yüksek ısı 29.8.derece olarak tespit edilmiştir. En yüksek sıcaklık ortalaması 8.9 derecedir. En sıcak ay Ağustos ayıdır. En düşük sıcaklık ortalaması 5.46 dır En soğuk ay ocak ayı olup –15.3 derecedir.

 

Basınç: Karayazıda İlçesinde en yüksek basınç 591,8 mm., ortalama basınç 610 mm. Olup, basıncın düşük olduğu görülmektedir. Yükseklere çıkıldığında hava kürenin kalınlığı ve yoğunluğu azalmaktadır.

Rüzgar: Bölgede rüzgar kuzey yönlerinden esmektedir. Kurdo denilen rüzgar ve tipisi ile meşhurdur.

Su: Kar en erken Ekim ayı sonlarına doğru yağmaktadır. Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Kar örtüsünün ortalama kalınlığı 80 cm. olmakla birlikte bu kalınlık İlçe dışında 150 cm.ye kadar çıkmaktadır.

İlçede ortalama yılın 79 günü açık, 200 günü bulutlu, 86 günü ise kapalı geçmektedir.

İdari Durumu

Karayazı ilçe merkezinde 5 mahalle, mülki sınırlar dahilinde 71 köy ve bu köylere bağlı 68 mezra bulunmaktadır. Köy ve mezralar genellikle dağınık bir durumdadır. İlçemiz köy ve mezraları eskiden beri iskân eden yerli, köklü ve toplu yerleşim birimleri olmakla beraber çevre il ve ilçelerden gelerek yerleşen ailelere de rastlamak mümkündür.

Nüfus durumu

2007 yılı adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre İlçemiz Merkez Nüfusu 5.960, Köylerin Nüfusu 28.372, toplam nüfus 34.332 dir.

 

 

 

Ekonomik Durumu:

İlçemizin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Elmalıdere ile Göksu köylerinde kısmen tarım yapılmaktadır. Ekili ve dikili alanı yaklaşık olarak 12.000 hektardır. Bunun dışında 220.000 hektar çayır, mera ve yaylak alan bulunmaktadır. Son istatistiki verilere göre ilçe genelinde 125.000 adet küçükbaş ve 60.000 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Az da olsa ilçemiz köylerinde arıcılık, tarımsal üretim olarak buğday, arpa, korunga ve yonca ekimi yapılmaktadır. İlçemiz arazisinin büyük çoğunluğunu mera, yayla ve çayırlık alanlar teşkil etmektedir. İlçede sadece Ziraat Bankası şubesi mevcut olup, ilçe genelinde 250 adet traktör bulunmaktadır. Ekonomiye katkısı olabilecek sanayi türü herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. İlçemizde basit usulde 173, gerçek usulde 228, kurumlar vergisine tabi 8, toplam 409 vergi mükellefi vardır. 2005 yılı içerisinde  32.718,95 YTL. gelir vergisi tahakkuk etmiş,  3.037.65 YTL. tahsil edilmiştir. Vergi tahsil oranı  % 20 olarak iyi bir seviyededir.

Ulaştırma ve Altyapı Durumu

İlçemiz  Erzurum İl Merkezine 120 km. uzaklıktadır. İlçemize bağlı köy ve mezra yollarının büyük bir kısmı stabilize ve ham yol durumundadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma açılmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İlçemizde Köy Hizmetleri  ile Karayollarına ait bakımevleri bulunmaktadır