T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karayazı Müftülüğü

11.07.2016

yaz kur'an kursu

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

I. KUR

       DERS: AHLAK

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNALIM

I. HAFTA

1-Ahlak ve ahlaklı insanın kim olduğunu kavrayabilme/kavrar.

2-Temizlik kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-Temizliğin İslamın temeli olduğunu kavrayabilme/kavrar.

1-Ahlak ve ahlaklı insan kimdir?

2-Temizlik İslam’ın özüdür.

 

 

 

 • Takrir (anlatım)
 • Soru cevap
 • Drama

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

II. ÜNİTE:

 

II. HAFTA

 

1-Ahlaki bir değer olarak doğruluk kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-Doğru olmaya istekli olabilme/olur.

3-İyilik kavramını açıklayabilme/açıklar.

4-Allahın iyilerle beraber olduğunu fark edebilme/eder.

 

 

1-Doğruluktan ayrılmayalım.

2-Allah iyilerle beraberdir.

 • Takrir (anlatım)
 • Soru cevap
 • Grup çalışması
 • Örnek olay

Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem.

 

III. ÜNİTE:

III. HAFTA

1-Ahlaki bir değer olarak sevgi kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-Kul hakkı kavramını açıklayabilme/açıklar.

3-İslam’ın kul hakkı konusuna verdiği önemi fark edebilme/fark eder.

 

1-İslam sevgi dinidir.

2-İslam’ın temel bir ilkesi: kul hakkına dikkat edelim.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Drama

Ders kitabı, kâğıtları, tahta.

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

I. KUR

       DERS: İBADET

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: İBADETLERİMİZ

I. HAFTA

1-İbadetin anlamını ve amacını kavrayabilme/kavrar.

2-İbadetlerimizi sayabilme/sayar.

3-Mükellefin davranışı ile ilgili kavramları

Sıralayabilme/sıralar.

 

1-İbadetin tanımı, amacı ve önemi.

2-İbadetlerimiz.

3-Mükellefin davranışı ile ilgili hükümler.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

 

Ders kitabı, (dinimizi öğreniyoruz) tahta, kalem.

 

II.ÜNİTE: TEMİZLİK İMANDAN GELİR

 

II. HAFTA

 

1-Temizlik-ibadet ilişkisini anlayabilme/

Anlar.

2-Abdestin farzlarını ve abdesti bozan şeyleri sayabilme/sayar.

3-Abdestin alınışını uygulayabilme/ uygular.

4-Guslün fazlarını sayabilme sayar.

5-Guslün yapılışını uygulayabilme/uygular

 

1-Temizlik

2-Abdest ve guslün fazları.

3-Abdest ve guslün alınışı.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Gösterip yaptırma
 • Drama

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

III.ÜNİTE: NAMAZ KILIYORUZ

III. HAFTA

1-Beş vakit namazın rekatlarını farz ve sünnetlerine göre sayabilme/sayar.

2-beş vakit namazın kılınışını uygulayabilme/uygular.

3-Namazı bozan durumları sıralayabilme/ sıralar.

 

1-Namazın rekatlarının sayımı.

2-Namazın kılınışı.

3-Vakit namazları.

 

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Gösterip yaptırma
 • Nesi var oyunu

Ders kitabı, (dinimizi öğreniyoruz) tahta, kalem.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

I. KUR

       DERS: İTİKAT

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADET

I. HAFTA

1-Kelimeyi Tevhid ve Türkçe anlamını söyleyebilme/söyler.

2-Kelime-i Şehadeti Türkçe anlamıyla söyleyebilme/söyler.

3-Kelimeyi Tevhid ve Kelime-i Şehadetin İslam dinindeki önemini kavrayabilme/ kavrar.

1-Kelime-i Tevhid.

2-Kelime-i Şehadet.

3-İslam Dininin temeli Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet.

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Drama

Ders kitabı, tahta, kalem,

 

ÜNİTE: İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ ESASI

 

II. HAFTA

 

1-İslam kavramını tanımlayabilme/ tanımlar.

2-İslam’ın esaslarını açıklayabilme/ açıklar.

3-İslam’ın beş temel esas üzerine kurulduğu
nu ama İslam’ın bunlardan ibaret olmadığını açıklayabilme/ açıklar.

1-İslam nedir?

2-İslam beş esas üzerine kurulmuştur.

 

 • Takrir
 • Grup çalışması
 • Drama
 • Soru cevap

 

Ders kitabı, tahta, kalem,

Kuklalar.

 

ÜNİTE: İMAN VE İMANIN ALTI ESASI

III. HAFTA

1-İman, mümin ve Müslüman kavramlarını tanımlayabilme/tanımlar.

2-İman esaslarını sayabilme, açıklayabilme/açıklar.

1-İman nedir?

2-Mümin veya Müslüman kimdir?

3-İman esasları altıdır.

 

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası
 • Kavram haritası

Ders kitabı, tahta, kalem,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

I.KUR

       DERS: K.KERİM

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM, K.KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

I. HAFTA

1-İslam’ın K.Kerim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği önemi kavrayabilme/kavrar.

2-K.Kerim ve muhtevası hakkında bilgi -verebilme/verir.

3-Harflerin isimlerini sayabilme/sayar.

4-Harflerin şekillerini tanıyabilme/tanır.

5-Harekeleri tanıyabilme/tanır.

6-Harekelerle okuyabilme/okur.

7-Subhaneke, ettehiyyatu okuyabilme/okur.

1-İslam’ın K.Kerim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği değer.

2-K.Kerim nasıl bir kitaptır.

3-K.Kerim nelerden bahseder.

4-Harfler (isimleri, harfleri tek başına, başta, ortada, sonda tanıyabilme)

5-Harekeler (üstün, esre, ötre harflerle okunuşu).

6-Subhaneke ve tahiyyat duası.

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Bireysel çalışma
 • Eğitsel oyun (harf tanıma ve
  dua ezberleme oyunları)

Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

 

II. HAFTA

 

1-Cezm’i tanıyabilme/tanır.

2-Cezm’li kelimeleri okuyabilme/okur.

3-Şeddeyi tanıyabilme/tanır.

4-Şeddeli kelimeleri okuyabilme/okur.

5-Salli-barik ve Rabbena dualarını okuyabilme/okur.

 

 

1-Cezm ve cezmli kelimelerin okunuşu.

2-Şedde ve şeddeli kelimelerin okunuşu.

3-Salli-barik ve Rabbena dualarını ezbere okuyabilme.

 

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Bireysel çalışma
 • Eğitsel oyun (harf tanıma ve

   dua ezberleme oyunları)

Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

III. HAFTA

1-Tenvin’i tanıyabilme/tanır.

2-Tenvinli kelimeleri okuyabilme/okur.

Med harflerini tanıyabilme/tanır.

3-Med harflerini tanıyabilme/tanır.

4-Med harflerini kelimede okuyabilme/ okur.

5-Zamiri tanıyabilme/tanır.

6-Zamiri okuyabilme/okur.

7-Fatiha,İhlas ve Kevseri okuyabilme/ okur.

 

1-Tenvin ve tenvin’li kelimelerin okunuşu

2-Med harfleri ve kelime içinde okunuşu.

3-zamir ve okunuşu.

4-Fatiha, İhlas, ve Kevser surelerini ezbere okuma.

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Bireysel çalışma
 • Eğitsel oyun (harf tanıma ve

   dua ezberleme oyunları)

Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.

 

 

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

I. KUR

       DERS: SİYER

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ: PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. MUHAMMED

I. HAFTA

1-Hz. Muhammed’in doğduğu (sosyal, kültürel ve dini) çevreyi açıklayabilme/ açıklar.

2-Hz. Peygamber’in ailesi, doğumu, çocukluğu ve gençliğini genel hatlarıyla tanıyabilme/tanır.

3-Hz. Peygamber’in evliliğini ve çocuklarını açıklayabilme/açıklar.

1-Hz. Peygamber’in doğduğu çevre.

2-Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluğu, gençliği, ailesi, evliliği ve çocukları.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

 

Ders kitabı, K.Kerim, resimler, bulmacalar, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem, hadis kitapları.

 

II. ÜNİTE: PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED (A.S.) : MEKKE DÖNEMİ

 

II. HAFTA

 

1-Peygamber oluşu: İlk vahyi açıklayabilme/açıklar.

2-Hz. Peygamber ve Müslümanlara Mekke döneminde uygulanan baskıları anlatabilme/anlatır.

3-Hz. Peygamber’in Mekke döneminde İslam’ı yaymak için yaptığı faaliyetleri sıralayabilme/sıralar.

4-Medine’ye hicretin sebeplerini sayabilme/sayar.

1-Peygamber oluşu: ilk vahiy.

2-Vahyin yakın çevreye duyurulması.

3-Hz. Peygambere ve Müslümanlara uygulanan baskılar.

4-İslam Dinini insanlara anlatma faaliyetleri.

5-Taif’e yolculuk.

6-Gece yolculuğu (İsra ve Miraç)

7-Medine’ye hicret.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası
 • Örnek olay

Ders kitabı, K.Kerim, resimler, çalışma kâğıtları, tahta, kalem, hadis kitapları.

 

III. ÜNİTE: PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED (A.S.) : MEDİNE DÖNEMİ

III. HAFTA

1-Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk faaliyetlerini anlatabilme/anlatır.

2-Medine’deki diğer inanç gruplarıyla ilişkileri genel olarak tanıyabilme/tanır.

3-Hz. Peygamber’in Medine’de İslam’ı yayma yayma faaliyetlerini sıralayabilme/ sıralar.

4-Hz. Peygamber’in vefatını, Veda Hutbesini açıklayabilme/açıklar.

1-Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk faaliyetleri.

2-Diğer inanç mensupları ile ilişkileri.

3-Mekke’ye geri dönüş.

4-Medine’deki İslam’ı anlatma faaliyetleri.

5-Veda Hutbesi.

6-Veda Haccı.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Örnek olay

Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem, Peygamberimi öğreniyorum.

 

 

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

II. KUR

       DERS: AHLAK

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNALIM

I. HAFTA

1-Hoşgörü ve bağışlama kavramlarını açıklayabilme/açıklar.

2-Hoşgörü ve bağışlayıcı olmaya istekli olabilme/olur.

3-Ahlaki bir kavram olarak yardımlaşmayı açıklayabilme/açıklar.

4-Yardımlaşmaya istekli olabilme/olur.

1-Hoşgörülü ve bağışlayıcı olalım.

2-Yardımlaşalım.

 

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Drama
 • Tartışma

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

II. ÜNİTE:

 

II. HAFTA

 

1-Sözünde durma kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-Sözünde durmadığında sonucun ne olduğunu kestirebilme/kavrar.

 

 

 

1-İslam ahlakının öngördüğü model insanda bulunması gereken en temel erdemlerden biri olarak sözünde durmak.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası
 • Örnek olay

Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem.

 

III. ÜNİTE:

III. HAFTA

1-Adalet kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-İslam dininin niçin adalet dini olduğunu kavrayabilme/kavrar.

3-Özveri kavramını açıklayabilme/ açıklar.

4-Özverili olmaya istekli olabilme/olur.

 

1-İslam adalet üzerine kurulmuştur.

2-Özverili olalım

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası
 • Kavram haritası

Ders kitabı, tahta, kalem, konuyla ilgili atasözleri vecizeler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

II. KUR

       DERS: İBADET

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: NAMAZ KILIYORUZ

I. HAFTA

1-Bayram namazı, teravih ve cenaze namazlarının kılınışlarını uygulayabilme/ uygular.

 

1-Bayram, teravih ve cenaze namazının kılınışı.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Gösterip yaptırma

 

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

II. ÜNİTE: EY İMAN EDENLER ORUÇ SİZE FARZ KILINDI

 

II. HAFTA

 

1-Oruç ibadetini tarif edebilme /tarif eder.

2-Oruç ibadetinin önemini kavrayabilme/ kavrar.

3-Oruçla ilgili temel kavramları açıklayabilme/ açıklar.

 

1-Orucun anlamı.

2-Orucun önemi.

3-Oruçla ilgili temel kavramlar.

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Nesi var oyunu

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

II. ÜNİTE: EY İMAN EDENLER ORUÇ SİZE FARZ KILINDI

III. HAFTA

1-Orucu bozan durumları sayabilme/ sayar.

2-İftar duasını ezberleyebilme/ ezberler.

3-İftar duasının anlamını kavrayabilme/ kavrar.

1-Orucu bozan durumlar.

2-İftar duası ve anlamı.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Gösterip yaptırma

 

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

II. KUR

       DERS: İTİKAT

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: ALLAH’A İMAN

I. HAFTA

1-Allah’a iman Allah’ın varlığın ve birliğini açıklayabilme/açıklar.

2-Allah’ın sıfatlarını sayabilme/ sayar.

3-Allah’ın güzel isimlerini sayabilme/ sayar.

1-Allah vardır ve birdir.

2-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi.

3-Kur’an’da Allah’ın sıfatları.

4-Allah’ın güzel isimleri.

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Eğitsel oyun (beni bul)

Ders kitabı, tahta, kalem, kartonlar.

 

ÜNİTE: PEYGAMBERLERE İMAN

 

II. HAFTA

 

1-Peygamberlik ve peygamberlere imanı kavrayabilme/kavrar.

2-Peygamberlerin özelliklerini sayabilme/ sayar.

3-Peygamberlerin görevlerini sıralayabilme/ sıralar.

4-Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin ismini sayabilme/sayar.

 

1-Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır.

2-Peygamberlerin özellikleri.

3-Peygamberlerin görevleri.

4-Kur’an’da isimleri geçen peygamberler.

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Grup çalışması
 • Örnek olay

Ders kitabı, (dinimi öğreniyorum)

 

ÜNİTE: AHİRET’E İMAN

III. HAFTA

1-Ahirete imanın önemini kavrayabilme/ kavrar.

2-Ölüm ve ölümden sonra dirilme ile ilgili kavramları açıklayabilme/açıklar.

3-İnsanın yaptıklarından sorgulanabileceğini fark edebilme/ fark eder.

4-Cennet ve cehennem kavramlarını açıklayabilme/açıklar.

 

 

1-Ahiret gününe iman ve önemi.

2-Ölüm ve ölümden sonra dirilme.

3-İnsanın yaptıklarından sorgulanması.

4-Cennet ve cehennem.

 

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

Ders kitabı, tahta, kalem, renkli kartonlar, projeksiyon, bilgisayar.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

II. KUR

       DERS: K.KERİM

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ - SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

I. HAFTA

1-Kur’an_ı Kerimi yüzünden doğru okuyabilme/okur.

2-Lafzatullahı uygulayabilme/uygular.

3-Vakıf kurallarını kavrayabilme/ kavrar.

4-Kunut duaları, ezan ve kameti ezbere okuyabilme/okur.

 

1-Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (1-5 sahifeler)

2-“Allah” lafzı (LAFZATULLAH).

3-VAKIF.

4-Kunut duaları, ezan ve kameti ezbere okuma.

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Kavram haritası
 • Eğitsel oyun (sureleri ezberle-
  me oyunları)

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ - SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

 

II. HAFTA

 

1-Belirlenen sahifeleri yüzünden doğru okuyabilme/okur.

2-Nas, Felak, Tebbet ve Nasr surelerini ezbere okuyabilme/okur.

 

 

1- Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (6-13. sahifeler).

2- Nas, Felak, Tebbet ve Nasr surelerini ezbere okuma.

 

 

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Eğitsel oyunlar (sure ezberle-
  me oyunları)

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ

III. HAFTA

1-Belirlenen sahifeleri yüzünden doğru okuyabilme/okur.

2-Kafirun, Maun, Kureyş ve Fil surelerini ezbere okuyabilme/okur.

1- Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (14-21. sahifeler).

2- Kafirun, Maun, Kureyş ve Fil surelerini ezbere okuma.

 

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Eğitsel oyunlar (sure ezberle-
  me oyunları)

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

II. KUR

       DERS: SİYER

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN KİŞİLİĞİ VE ÖRNEKLİĞİ

I. HAFTA

1-K.Kerim’de Hz. Peygamber.

2-İnsan ve Peygamber olarak Hz. Muhammed’i (a.s.) tanıyabilme/ tanır.

1-K.kerim’de Hz. Muhammed

2-İnsan ve Peygamber Hz. Muhammed.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap

 

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem.

 

 

 

II. HAFTA

 

1-Hz. Peygamber’in kişiliğini genel hatlarıyla açıklayabilme/açıklar.

 

1-Hz. Peygamber’in kişiliği: çalışkan, dürüst, merhametli, sabırlı vb. örnekler.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası
 • Örnek olay

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem.

 

 

III. HAFTA

1-İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in (a.s.) örnekliğini anlayabilme/anlar.

 

1-İslam’ı anlamada örnekliği

2-İbadetlerin yapılmasında örnekliği.

3-İnsan ilişkilerinde örnekliği.

4-Aile hayatında örnekliği.

 • Anlatım
 • Soru cevap

 

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem.

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

III. KUR

       DERS: AHLAK

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNALIM

I. HAFTA

1-Sorumluluk kavramını açıklayabilme/ açıklar.

2-Sorumluluk almaya istekli ve hazır olabilme/olur.

3-Cömertliğin islamda övülen bir erdem olduğunu kavrayabilme/kavrar.

 

1-İman etmek sorumluluk bilincine sahip olmak demektir.

2-Cömertlik İslam’da övülen bir tutum ve davranıştır.

 

 

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası
 • Grup çalışması

Ders kitabı, tahta, kalem, çalışma kağıtları

 

II. ÜNİTE:

 

II. HAFTA

 

1-Saygı kavramını açıklayabilme/açıklar.

2-Saygının insani ilişkilerdeki önemini fark edebilme/fark eder.

3-Diğergamlık kavramını açıklayabilme/açıklar.

 

 

 

1-Saygılı olalım başkalarını da düşünelim.

2-Diğergamlık.

 

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Pandomim
 • Örnek olay

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

III. ÜNİTE:

III. HAFTA

1-Milli ve manevi değerlerimizi korumanın ve sevmenin imanın bir gereği olduğunu kavrayabilme/kavrar.

 

1-Milli ve manevi değerlerimizi korumak ve sevmek inancımızın gereğidir.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Örnek gösterme

Ders kitabı, CD, TV, gazete küpürü.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

III. KUR

       DERS: İBADET

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: KUTSAL YOLCULUK HAC

I. HAFTA

1-Haccın anlamını tarif edebilme/ tarif eder.

2-haccın önemini açıklayabilme/ açıklar.

3-hac ile ilgili kavramları ve mekânları sayabilme/ sayar.

1-Haccın önemi.

2-Hac ile ilgili kavramlar ve mekanlar.

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

II. ÜNİTE: KURBAN

 

 

 

II. HAFTA

1-Kurban kavramını açıklayabilme/ açıklar.

2-Kurban ibadetinin bireye ve topluma kazandırdıklarını sayabilme/sayar.

3-Kurban kesilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini kavrayabilme/kavrar.

1-Kurban nedir?

2-Kurbanın önemi.

3-Kurban kesilirken dikkat edilecek hususlar.

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası
 • Örnek olay

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

III. ÜNİTE: ZEKAT VE SADAKA

1-Zekât ve sadakayı tanımlayabilme/ tanımlar.

2-Zekât ve sadaka vermenin önemini açıklayabilme/açıklar.

3-Kimlere zekat verileceğini sıralayabilme/sıralar.

4-Zekâtın nelerden verileceğini açıklayabilme/açıklar.

1-Zekât ve sadaka ile ilgili temel kavramlar.

2-Zekât nelerden ve kimlere verilir.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası

 

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

IV. ÜNİTE: ALLAH’LA İLETİŞİM

III. HAFTA

1-Dua ve tevbenin tanımı ve önemini açıklayabilmeli/açıklar.

2-Ne zaman nerede ve nasıl dua ve tevbe edeceğini kavrayabilmeli/kavrar.

3-Kur’andan  ve peygamberimizin dualarından örnekler verebilmeli/verir.

4-Yemek duasını ezbere okuyabilmeli/okur.

5-Yemek duasının anlamını kavrayabilmeli/kavrar.

1-Dua ve tevbe kavramı.

2-Duanın insan hayatındaki yeri.

3-Kur’an ve sünnette dua ve tevbe.

4-Yemek duası.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Beyin fırtınası
 • Örnek olay

 

Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

III. KUR

       DERS: İTİKAT

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: MELEKLERE İMAN

I. HAFTA

1-Meleklere imanın önemini kavrayabilme

/kavrar.

2-Kur’anda adı geçen melekleri sayabilme

/sayar.

3-Meleklerin özelliklerini sayabilme/ sayar.

 

1-Meleklere iman ve önemi.

2-Kur’an’da ve Hadislerde adı geçen meleklerin özellikleri.

3-Meleklerin görevleri.

4-Meleklerden başka görünmeyen varlıklar.

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Grup çalışması
 • Kavram haritası

 

Ders kitabı, tahta, kalem, çalışma kağıtları.

 

ÜNİTE: KİTAPLARA İMAN

 

II. HAFTA

 

1-Kitap ve vahiy kavramlarını açıklayabilme/ açıklar.

2-Kitaplara imamın önemini kavrayabilme/ kavrar.

3-Dört büyük kutsal kitabı ve sayfaları sayabilme/sayar.

 

1-Kitaplara iman ve önemi.

2-Dört büyük kutsal kitap.

3-Sahifeler.

 

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

 

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

ÜNİTE: KADER VE KAZAYA İMAN

III. HAFTA

1-Kader ve Kaza kavramlarını açıklayabilme/açıklar.

2-Kader ve kazaya imanın önemini kavrayabilme/kavrar.

3-İnsanın akıl sahibi olması özgür ve sorumlu olmasının kaderle ilişkisini fark edebilme/fark eder.K.Kerimin kaderle ilgili olarak tevekkül, rızk, başarı afet ve hastalık kavramlarına bakışını fark edebilme /fark eder.

1-Kader ve Kaza ne demektir?

2-Kader ve kazaya imanın önemi, insanın kaderi ve sorumluluğu ile ilgili bazı özellikler.

3-K.Kerimde kaderle ilgili bazı kavramlar.

 

 

 

 • Takrir
 • Soru cevap
 • Kavram haritası

Ders kitabı, tahta, kalem.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

III. KUR

       DERS: K.KERİM

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ – KUR’AN-I KERİM’DEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

I. HAFTA

1-Belirlenen sahifeleri düzgün, doğru okuyabilme/okur.

2-Meddi uygulayabilme/uygular.

3-Ayetel Kürsi ezbere okuyabilme/okur.

1-Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (22-32, sahifeler)

2-Medleri uygulama (meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi arız, meddi lazım, meddi liyn)

3-Bakara suresi 255. Ayetini ezbere okuma.(Ayetel Kürsi)

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Kavram haritası
 • Eğitsel oyunlar (ezber
  oyunları)
 • Drama

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ - KUR’AN-I KERİM’DEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

 

II. HAFTA

 

1-Belirlenen sahifeleri yüzünden okuyabilme/okur.

2-Sakin nun ve tenvine ait hükümleri uygulayabilme/uygular.

3-İdgamı uygulayabilme/uygular.

4-Amenerresulunu ezbere okuyabilme/ okur.

 

1-Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (33-42, sahifeler)

2-Sakin Nun ve Tenvin’e ait  hükümler, (ihfa, ızhar, iklab)

3-Idgam ve uygulamaları(meal gunne, bila gunne)

4-Bakara Suresi 285-286. ayeti ezbere okuma (Amenerresulu)

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Kavram haritası
 • Eğitsel oyunlar (ezber
  oyunları)
 • Drama

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUYORUZ - KUR’AN-I KERİM’DEN BÖLÜMLER EZBERLİYORUZ

III. HAFTA

1-Belirlenen sahifeleri yüzünden okuyabilme/okur.

2-Ra harfinin okuyuşunu uygulayabilme/

uygular.

3-Haşr Suresi 22-24. sahifeleri ezbere okuyabilme/okur.

1-Kur’an-ı Kerimi yüzünden doğru okuma (43-52, sahifeler)

2-Ra harfinin okunuşu.

3-Haşr Suresinin 22-24, ayetlerini ezbere okuma.

 

 • Takrir
 • Buldurma
 • Grup çalışması
 • Kavram haritası
 • Eğitsel oyunlar (ezber
  oyunları)
 • Drama

 

Kur’an-ı Kerim,

tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon, cd, dvd.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU DERS PROĞRAMI

III. KUR

       DERS: SİYER

 

HEDEF DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

 

I.ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN (A.S.) DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ

I. HAFTA

1-Hz. Peygamber’in örnek ahlakını kavrayabilme/ kavrar.

1-Hz. Peygamber’in ahlakından davranış örnekleri.

2-Doğruluğu-güvenilirliği.

3-sabırlı oluşu-adaleti.

4-Hoşgörüsü vb.

 

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası
 • Örnek olay

 

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, hadis kitapları, tahta, kalem.

 

 

 

II. HAFTA

 

1-Hz. Peygamber’in hayatından davranış modelleri çıkarabilir/çıkarır.

 

1-Eş olarak Hz. Peygamber.

2-Baba olarak Hz. Peygamber.

3-Dede olarak Hz. Peygamber.

4-komşu olarak Hz. Peygamber.

5-Arkadaş olarak Hz. Peygamber.

6-Akraba olarak Hz. Peygamber.

 • Anlatım
 • Soru cevap
 • Kavram haritası
 • Örnek olay

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem.

 

 

III. HAFTA

1-Akabe Biatları ve Veda Hutbesindeki insani ve evrensel ilkeleri kavrayabilme/ kavrar.

1-Akabe Biatları ve Veda Hutbesindeki insanî ve evrensel ilkeler açısından örnekliği.

 • Anlatım
 • Soru cevap

 

Ders kitabı, K.Kerim, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       TASDİK OLUNUR

                                                                                                                                       .../06/2016

 

 

                                                            Ömer KAYHAN

                                                       İlçe Müftüsü