T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

26.10.2020

2020 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BASIN BÜLTENİ

Öteden beri özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul eden Başkanlığımız, açılışı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılacak Mevlid-i Nebi Haftası’nda “Peygamberimiz ve Çocuk” konusunun ele alınmasını kararlaştırmıştır.

Salgın hastalıkla mücadele dikkate alınarak ve alınan tedbirlere riayet edilerek hafta boyunca çeşitli mecralarda gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde çocuk konusuna dikkat çekilecektir. Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve ahlakını, ömrün en kıymetli dilimlerinden biri olan çocukluk çağına ilişkin getirdiği ilkeleri, değerleri ve yenilikleri yakından tanıma fırsatı sunulacaktır. Çocukluk çağının önemine bir kez daha güçlü bir şekilde vurgu yapılacak, günümüzde çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı problemlere Kur’an ve sünnet çerçevesinde çözümler getirilmeye çalışılacaktır.

Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Çocuk evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur’an’ın ifadesiyle “göz aydınlığı” emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir.

Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Terör örgütleri tarafından körpe dimağları zehirlenerek kalem tutacak ellerine silah verilmektedir. Diğer taraftan hak ettiği ilgi, eğitim ve desteği bulamayan çocuklar zararlı alışkanlıklara adım atabilmekte; eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden bağımlılıklara maruz kalabilmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.) çocukları anlama, eğitme ve onları geleceğe hazırlama konusunda da en güzel rehberimizdir. Nezaketli bir eş, müşfik bir baba ve sevecen bir dede olan Peygamberimiz (s.a.s.), kendi çocukları ve torunlarıyla özel olarak ilgilenmiş, aynı şekilde sahabe-i kiramın çocuklarına ihtimam göstermiştir. Onların bedensel gelişiminin yanında ahlaken mükemmel hale gelmeleri için eğitim ve terbiyelerine öncelik vermiştir. Her şeyden önce çocukları bir birey ve şahsiyet olarak kabul eden ve onlara değer veren Peygamberimiz (s.a.s.) sevgiyi, şefkati, merhameti ve hoşgörüyü çocuk eğitiminin en temel unsuru olarak vaz etmiştir. Çocuklara yönelik samimiyet, güven ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiştir.

Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda, Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine, kurum ve kuruluşlarına rehberlik edecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimiz (s.a.s)’i daha iyi tanımak-tanıtmak, anlamak-anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak, onun çocuklara verdiği değeri, onlara gösterdiği sevgi, şefkat ve merhameti bütün boyutlarıyla gündeme taşıyarak çocuklarda Peygamber sevgisinin pekişmesine katkı sağlamak, çocukların ve ebeveynlerin günümüzde yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak, çocuk eğitimi ve terbiyesi konusunda fert ve toplum hayatında duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamak, Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle çocukların yetiştirilmesi ve eğitimine destek olmak gayesiyle İlimiz Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz ve Çocuk” teması merkeze alınarak, salgınla mücadelede uyulması gerekli tedbirler göz önünde bulundurularak aşağıdaki Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri tertip edilmiştir:

2020 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI PROGRAMI

MEVLİD-İ ŞERİF VE HATİM DUA PROGRAMI:

1) 26 Ekim 2020 pazartesi gününe kadar il genelindeki bütün camilerde ve Kur’an kurslarında başta Peygamberimiz (s.a.v.) olmak üzere bütün Peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere her cami ve Kur’an kursunda cemaat ve kursiyerlerin katılımlarıyla en az bir hatim okunması,

2) 28 Ekim 2020 Çarşamba günü yatsı namazından önce Yakutiye İlçesi Lalapaşa Camii  maske, mesafe, bireysel seccade kullanımı ve hijyen başta olmak üzere salgınla mücadelede alınması gerekli tüm tedbirlere riayet edilerek Mevlit Kandili Özel Programı tertip edilmesi,

3) Yakutiye İlçesi Lalapaşa Camii’nde gerçekleştirilecek programda cami görevlilerince mevlit okunması, günün anlam ve önemi doğrultusunda vaaz verilmesi, başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere il genelinde okunan hatimlerin duasının yapılması,

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILACAK PROGRAMLAR:

1) 26.10.2020 tarihinde saat 19:30’da, 30.10.2020 tarihinde saat 14:30’da ve 01.11.2020 tarihinde saat 13:30’da Kur’an Kursu öğrencilerimiz tarafından online olarak “Kur’an-ı Kerim Tilaveti “ yapılması,

2) 31.10.2020 tarihinde saat 14:00’da Kur’an Kursu öğrencilerimiz tarafından online olarak “Efendimiz” adlı şiirin okunması,

3) Mevlid-i Nebi Haftası boyunca saat 15:00’da Kur’an Kursu öğrencilerimiz tarafından online olarak “40 Hadis-i Şerif” okunması,

4) 26 Ekim 2020 tarihinde saat 20:00’da Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih KURT tarafından online olarak “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu konferans verilmesi,

5) 30.10.2020 saat 15:00’da Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail ALTUN tarafından online olarak “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu konferans verilmesi,

6) 01.11.2020 tarihinde saat 14:00’da Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr. Zeki KOÇAK tarafından online olarak “İslam Hukukunda Çocuk” konulu konferans verilmesi,

7) Hafta süresince Müftülük sosyal medya hesaplarından Kur’an Kursu öğrencilerimiz tarafından okunacak hadislerin her gün yayınlanması,

SOSYAL ETKİNLİK:

1) 28.10.2020 tarihinde saat 13:00’da Yakutiye İlçesi Lalapaşa Camii meydanında maske takan çocuklara kitap dağıtımının yapılması,

ZİYARETLER:

1) İl Müftüsü Şahin YILDIRIM ve bir heyet tarafından 26.10.2020 Pazartesi saat 10.30’da Erzurum Valisi Okay MEMİŞ’i ziyaret edilmesi,

2) İl Müftüsü Şahin YILDIRIM başkanlığında bir heyet tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00’da yetim çocukların ziyaret edilmesi,

Tüm  vatandaşlarımızı Erzurum İl Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerimiz olarak tertip ettiğimiz   Mevlidi Nebi Programlarını” na katılmaya, sosyal medya hesaplarımızdan online yapılan programlarımızı izlemeye davet ediyorum.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın mevlid gecesini tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

                                                                                                                      

                                                                                                                      Şahin YILDIRIM

Erzurum İl Müftüsü