T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

21.09.2021

Vekil Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınavı Duyurusu

Vekil Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınavı Duyurusu 21.09.2021

 

Erzurum İl Müftülüğünden;

 

 

İlimiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 86. Maddesine istinaden sözlü sınavla Vekil Müezzin-Kayyım alınacaktır.

 

I.

S.N

İlçe

Caminin İsmi

Unvanı

Grubu

Kadro Derecesi

Açılma Sebebi

1

Aziziye

Hatuniye Camii

V. Müezzin Kayyım

C

6

Manevi Danışmanlık

2

Aziziye

Eski Camii

V. Müezzin Kayyım

C

4

Manevi Danışmanlık

3

Hınıs

Ömer Halis Demir Camii

V. Müezzin Kayyım

C

7

Manevi Danışmanlık

4

Palandöken

Palandöken Camii

V. Müezzin Kayyım

C

3

Manevi Danışmanlık

5

Yakutiye

Cedit Camii

V. Müezzin Kayyım

C

4

Manevi Danışmanlık

6

Yakutiye

Şehitler Camii

V. Müezzin Kayyım

C

4

Manevi Danışmanlık

II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- Sınav başvurusunun son günü itibariyle en az İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim belgesine (diploma) sahip olmak,

4- Lise veya dengi okul mezunu olanların ise hafızlık belgesine sahip olması,

5- Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5- Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

6- Müezzin Kayyım Olarak görev yapmasına mani bir özrün bulunmaması

III. Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlara) Başvuru İşlemleri

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar,21.09.2021-05.10.2021  tarihleri arasında sözlü sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2- Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 05.10.2021 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)     Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav,07.10.2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Erzurum İl müftülüğünde yapılacaktır.

2- Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

3- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5- Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

 

c)      Yerleştirme İşlemleri

1- Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen münhal camilere tercih hakkı verilecektir.

2-  Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

d)      Diğer Hususlar

1- Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.

2- Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3- Bu duyurudaki şartlar ve belirtilen tarihte yapılacak sınavın sonuçları 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. (31 Aralık 2021 tarihine kadar İlimiz genelinde açılacak olan Vekil Müezzin Kayyım kadrolarına bu sınavın sonucuna göre vekaleten atama yapılcaktır.

4- Sınav ve sonuçları ile ilgi Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar Müftülüğümüz Sınav Kurulunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

IV. Sınav Konuları

 

Vekil Müezzin-Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

  1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

  2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

  3. Müezzin-Kayyımlar için Ezan ve İkamet (10 puan)

 

V.   Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 

  1. Başvuru Formu (EK-1),

  2. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi,

  3. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,

  4. 2020 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,

  5. Varsa Hafızlık belgesi,

 

VI. İletişim.

 

Yazışma Adresi:

 

 

 

 

Adnan Menderes Mah. Dr. Refik Saydam Caddesi No:1  

 

25070- Palandöken / ERZURUM

Web site

www.erzurummuftulugu.gov.tr

Telefon

0442 233 69 99

Fax:

0442 233 79 94

 

 

 

21.09.2021

 

Şahin YILDIRIM

İl Müftüsü