30.09.2021

2021 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI BASIN BÜLTENİ

ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ
2021 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI BASIN BÜLTENİ

Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası ” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımızca her yıl toplumun ihtiyaç duyduğu bir tema tespit edilerek gündeme alınmakta ve Müftülüklerimizce çeşitli etkinlikler tertip edilmek suretiyle toplum nezdinde farkındalık oluşturulmaktadır.

Bu yılın teması, “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlenmiş olup, hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerle zor ve meşakkatli süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde medeniyetimizin temel yapı taşı olan camilerimizin gönül dünyamızdaki yerini perçinleyerek mabede ve temsil ettiği ulvi değerlere karşı vefamızı göstermenin önemi üzerinde durulacak, her biri peygamber varisi olan din görevlilerimizin, aziz milletimizin ve insanlığın her daim yanında ve hizmetinde oldukları vurgulanacak, insanımızın dinî ve hayrî hizmetlere ömrünü adayan vefa erlerine karşı ortaya koyduğu vefakârlık ve kadirşinaslığın toplum için en ulvi hasletlerden biri olduğuna dikkat çekilecektir.

Bedeni taş ve ahşapla, ruhu ibadet ve ilimle imar edilen camiler; İslam’ın yerleşim birimlerine vurulan mührüdür. İslam’ın ulaştığı beldelere ilk önce camiler inşa edilmiş, İslam cemiyeti, cami ekseninde deveran etmiştir. Camiler; Mescid-i Nebevî’nin özüne uygun bir şekilde, tarih boyunca dinî, sosyal ve kültürel bakımdan bir eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak İslam’ın bayraktarlığını yapmıştır. Camiler; müminlerin bir araya geldiği, huzur bulduğu, kaynaştığı, ilim, irfan, ahlâk ve faziletin öğrenildiği en önemli merkezlerdir.

Mü’min ve cami, birbirlerini onaran iki vefalı dosttur. Camiler; erkeğiyle kadınıyla, büyüğüyle küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle, tüm inananların kendilerini yetiştirdiği, olgunlaştırdığı, kırılan, dökülen yanlarını tamir ettikleri mekânlardır. Mü’min; içinde rahmet ve minnetle yâd ettiği ecdadından aldığı kutlu mirası, elinden tutup getirdiği ve geleceğinin güvencesi olan evladına yine camide devreder. Evladına devrettiği sadece caminin kubbesi, minaresi, şadırvanı değildir. Çocukları, Allah kelamıyla orada tanışır, peygamber varisleriyle orada buluşur, rahmânî ve nebevî terbiyeyle orada yetişir, adap erkânı orada öğrenir. Mü'minler; sadece camilere gidebildiklerinde değil, bir mani sebebiyle gidemediklerinde de gönül bağıyla camilere olan vefalarını gösterirler ve bu vefa duygusuyla camileri maddeten ve manen imar ederler.

Camilerin lahuti ve nurani sinesine hayatlarını vakfeden; mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükselten din görevlileri bahtiyar bir zümredir. Hiçbir zümre Allah’ın ve Peygamberin övgüsüne onlar kadar mazhar olmamıştır. Ehliyet ve liyakatten, sadakat ve güvenden zerre taviz vermeden; büyük bir özveri, ortak bir ideal ve engin bir yürekle din hizmeti sunan hademe-i hayrat, her koşulda olduğu gibi salgın hastalık döneminde de milletimizin manevi ve sosyal hayatına rehberlik etmiş, salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren sahada milletimizin hizmetinde olmuştur. Asli görevlerini ifa ederek milletimize yaptıkları manevi rehberliğin yanında; Vefa Sosyal Destek Gruplarında, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’nde özveri ve fedakârlıkla görev alarak milletimizin en derin hürmet ve muhabbetlerine bihakkın mazhar olmuşlardır.

Hafta münasebetiyle Müftülüğümüzce/Müftülüklerimizce gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum:

  • Camiler ve Din Görevlileri Haftası 01-07 Ekim 2021 tarihlerinde içerisinde bulunduğumuz salgın da dikkate alınarak yüz yüze ve Müftülüğümüz sosyal medya hesapları üzerinden tertip edilen etkinliklerle etkili ve verimli bir şekilde kutlanacaktır.
  • Başta peygamberimiz olmak üzere, bütün peygamberlerin ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, istiklal ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin; Kur’an kursu, cami ve müştemilatının yapımı, bakımı, onarımı vb. işlerin yapılması hususlarında hizmeti geçen hayırsever vatandaşlarımız ve din görevlilerimizden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere tüm cami ve Kur’an kurslarımızda hatimler okunmuştur.
  • 06 Ekim 2021 Çarşamba günü öğle namazından önce geçmişten günümüze camilerimizde din hizmetinde bulunmuş hademe-i hayrat ile cami ve Kur’an kursu inşa ettiren, inşasına maddi manevi yardımda bulunan, bakım, onarım, çevre tanzimi ve temizlik faaliyetlerine katkı sağlayan hayır sahipleri ve cami cemaatinden vefat edenlerin ruhlarına ithafen Yakutiye İlçesi Ulu Camii’nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Dua Programı düzenlenecek,diğer camilerimizde de Kur’an-ı Kerim tilavet edilecektir.
  • 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasında verilen vaazlarda haftanın teması olan “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konusuna ağırlıklı yer verilecektir.
  • 01 Ekim 2021 Cuma günü saat: 10.40’da TRT Erzurum Radyosuna İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı “Cami ve Din Görevlileri ve Vefa” konulu program yapılacaktır.
  • Meslekî çalışmaları ve örnek başarılarıyla temayüz etmiş Din Görevlilerimiz ile cami ve Kur’an kursu yapımına katkı sağlayan vatandaşlarımız taltif edilecektir.
  • Hafta münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda 1-7 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimize yönelik konferanslar tertip edilecektir.
  • 05 Ekim 2021 Salı günü saat: 20.30’da D.İ.B Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut’un '’Peygamberimizin Aile Hayatından Vefa Örnekleri’’ konulu konferansı instagram.com/diyaneterzurum.adrb adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.
  • 07 Ekim 2021 Perşembe günü saat: 10.00’da D.İ.B Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak tarafından personelimize yönelik İl Müftülüğü Konferans Salonunda “Camii ve Din Görevlileri ve Vefa” konulu konferans verilecektir.

Kadın-erkek, yaşlı-genç tüm kardeşlerimizi içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak suretiyle “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” programlarımıza davet ediyor, camilerimizin asli fonksiyonlarını yerine getirmesinde, yapımında ve yaşatılmasında maddi ve manevi katkısı bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve din görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

 

Şahin YILDIRIM
Erzurum Müftüsü