14.03.2016

İBRAHİM KOÇAŞLI

1935 yılında Konya İli Ermenek İlçesi Halimiye (Tepebaşı) nahiyesinde doğdu. İlk öğrenimden sonra 1953'te hafızlığını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Müftülük-Vaizlik ve Feraiz imtihanlarını kazandı.Almış olduğu vaizlik vesikası ile 2 yıl İstanbul'da Fatih, Yeni Cami, Sultan Ahmet vb. camilerde vaizlik yaptı. 1959 'da Balıkesir vaizliğine tayin edildi.1972 yılında Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.Basılmış Sünen-i Ebu Davud, Hac Rehberi, Sevadd'ü-l Azam-Manzum İslam İlmihali, Darim-i Kaside-i Nuniye Terceme ve Şerhi, el-İtkan fi Ulumu'l-Kur'an Tercümesi mevcuttur.