14.03.2016

Yunus KAYA

1927 yılında Erzurum İli Tortum İlçesi’nin Yukarıödük(Katıklı) köyünde doğdu.Kayaoğullarından Molla Zülkif’in oğludur. İlk öğrenimini kendi köyünde tamamladı. Askerlik çağına kadar köyünde Aşır Hafız dan Kur’an ve tecvid, Köyün İmamı Yunus Hoca’dan da fıkıh ve kelam ilimleri tedris etti. Askerlik sonrası Erzurum Müftüsü M.Solakzade’den 7 sene yaz kış Osmanlı Medrese tertibinde  dini ilimler tahsil ederek icazet aldı ve Mısır’a gitti.

Mısır’da imtihanlara girerek lise son sınıfa kaydoldu. Liseden sonra Ezher Üniversitesi  Usulud-din Fakültesine girdi. 5 sene sonra mezun oldu. Daha sonra 2 yıl kelam, tasavvuf ve felsefeden ihtisas yaptı.  Erzher diplomaları Türkiye’de kabul görmediği için  Irak’a giderek Bağdat Üniversitesi Külleye Şeria ve’l-Adab Fakültesine girerek diplopmasını aldı.

Türkiye döndükten sonra, sırasıyla Uşak, Çanakkale ve Erzurum İl Müftülük  görevlerinde bulundu. Erzurum İslami İlimler Fakültesinde 18 yıl kelam ve tasavvuf dersleri verdi ve emekliye ayrıldı. Halen Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezinde Müftü ve Vaiz adaylarına zaman zaman konferanslar vermektedir.Hocamız hiç evlenmemiştir.