26.02.2022

İl Müftüsü Yıldırım'dan Miraç Gecesi mesajı

Bu mübarek gecenin, insanlığın ve İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna, Müslümanların birlik-beraberlik ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Muhterem Erzurumlu Kardeşlerim!

27 Şubat 2021 Pazar’ı 28 Şubat 2021 Pazartesi’ye bağlayan gece, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yükselişini ifade eden Miraç gecesini idrak edeceğiz.

Yüce Allah’ın, bazı ayetlerini göstermek üzere kulu ve elçisi Hz. Muhammed (s.a.s)’i katına yükselttiği miraç hadisesi, O’nun sonsuz kudretinin ve müminlere inayetinin mucizevî bir tecellisidir. Zira İslam’ın ilk yıllarında, müşriklerin amansız baskıları karşısında yaşanan sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından Resûlullah’ın ve mümin gönüllerin beklediği teselli ve sekînet miraçla gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s)’in nezdinde gerçekleşen bu büyük mucize, içerisinde barındırdığı hikmetlerle bizlere manevî yükselişin imkânını ve yollarını gösteren hikmetlerle doludur.

Nitekim Cenâb-ı Allah İsra Suresi’nde; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” (İsra-1) buyurmuştur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Allah Resulü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin “Gözümün nuru” dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür.

Mirac’ın bir diğer hediyesi “Âmenerresûlü” olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. Bu ayet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğretir.

Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Muhterem Kardeşlerim!

Bu itibarla bugün bizlere düşen, miracın derununda taşıdığı manayı doğru bir şekilde anlayarak zihnimizi, kalbimizi ve bütün hayatımızı İslam’ın hikmet ve güzellikleriyle tezyin etmektir. Bu gecenin manasını idrak ederek Rabbimizi tesbih ve imanımızı tahkim etmektir. Bu geceyi vesile kılarak Peygamber Efendimize (s.a.s) sadakatimizi teyit etmektir. Bu geceyi fırsat bilerek namazla aramızdaki muhabbetimizi tekit etmektir. Bu gecenin hürmetine, gayretlerimizi Mescid-i Aksâ’nın kurtuluşu için çalışmaya teksif etmektir. İşte bunu başarabildiğimizde bize bakan yönüyle miraç, gerçek anlamını bulacaktır.

Bunun için öncelikle nefsimizi her türlü kötülükten arındırarak bütün izzeti ve kurtuluşu Rabbimizin yanında aramalı; O’nun rızasını her işimizin nihaî gayesi kılmalıyız. Allah’ın ezeli kelamını ve Peygamber Efendimizin (s.a.s) sünnetini hayatımızın yegâne rehberi bilmeliyiz. Ruhumuzun ve gönlümüzün miracını beş vakit namazda bulmalıyız. Bu uğurda azim, irade ve gayretle mücadele ederek İslam ümmetinin muhabbet, merhamet ve vahdet üzere yeniden yükselişine umut olmalıyız.

Bu gece münasebetiyle bütün camilerimizde akşam-yatsı namazı arası mevlit/Kur’an tilaveti programları icra edilecektir. Bu geceyi camilerde ihya edecek vatandaşlarımızdan salgınla mücadelede alınması gerekli tedbirlere azami riayet etmelerini istirham ediyorum.

Bu vesile ile Erzurumlu hemşerilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, insanlığın ve İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna, Müslümanların birlik-beraberlik ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

Şahin YILDIRIM
Erzurum İl Müftüsü