14.03.2016

SAKIP DANIŞMAN

1308 yılında Erzurum'da doğdu.Müderris Ali Efendi'nin oğludur. 8 yaşında hafızlığını tamamladı.İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı. Daha sonra devrin büyük alimlerinden Yetim Hoca diye bilinen Mustafa Eefendi'den icazet aldı. Erzurum Daru'l-Hilafe mektebinde hocalık ve müdürlük yaptı. 1943'de Erzurum Müftü müsevvitliğine atandı.1948'de Erzurum bölge vaizliğine, 1964'te Erzurum Müftülüğü görevine atandı. 45 yıl Ayaz paşa Camii'nde hatim ile sabah ve teravih namazı kıldırdı. Sohbetler adı altında topladığı bir eseri ile Kehf Suresi'nin sonuna kadar yazdığı "Kur'an-ıKerim Meali ve Tefsiri" adlı bir eseri mevcuttur.1968 yılında vefat etmiştir.