26.04.2022

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın Kadir Gecesi Mesajı

Kıymetli Erzurumlu Hemşehrilerim,

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, mağfiret, feyiz, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, Yüce Allah’ın “Bin Aydan Daha Hayırlı” diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan “Kadir Gecesi” ne kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. 27 Nisan 2022 Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan geceyi Kadir gecesi olarak hep beraber idrak ve ihya edeceğiz. Bu vesile ile Erzurumlu hemşerilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik; “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi” (Yûnus, 57) ayetiyle tüm insanlığa tanıtılan ve 14 asırdan bugüne de insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in bu gecede nazil olmaya başlamasıdır. Zira Kur’an-ı Kerim insanları, doğru yola ileten, karanlıktan aydınlığa çıkartan, bizi birbirimize yaklaştıran, kardeş kılan, hayatı güzelleştiren, sorunların çözümüne ışık tutan ve umutla geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eden en büyük değer ve en önemli hazine olarak Rabbimizin insanlığa son vahyidir.

Allah’u Teala, bu geceyi Kadir Suresinde bizlere şöyle anlatmaktadır. “Şüphesiz biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail, Rabbi ‘nin izni ile her iş için o gece iner. O, tan yeri ağarana kadar bir esenliktir.”

Umut, bağışlanma ve huzur kapılarının Yüce Allah’ın engin rahmetiyle açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi “…şerefli…” (İsra, 70) kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçirdiğimiz vakitlerin affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkânıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari, İman, 26) buyurmuş ve Hz. Aişe validemizin; “Ey Allah’ın Resulü Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” sorusuna ise “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” (İbn Mâce, Dua, 5) şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu geceyi idrak etmek maksadıyla namaz kılalım, Kur’an-ı Kerim okuyalım ve dua edelim. Bu geceyi vesile kılarak kapsamlı bir tefekkürle bütün hayatımızı, Kur’an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirelim. Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, velhasıl bütün varlık ve kâinat ile ilişkimizi tevhit, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk güzel ahlak ve doğruluk ekseninde gözden geçirmek suretiyle muhasebe edelim. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gecede bütün hata ve günahlarımıza tevbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmamak kaydıyla af dileyelim. Bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için tüm içtenliğimizle çalışma azmimizi yenileyelim. Bunu başarabildiğimizde, kalbimizde dargınlık, kırgınlık kin ve nefret yerine sevgi, dostluk ve kardeşlik hâkim olacak; ellerimiz, yetimlere, kimsesizlere, fakir ve muhtaçlara yardım için buluşacak, Allah’ın yardımı ve rahmetiyle yeryüzü esenlik olacaktır.

Kardeşlerim,

Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu bağlamda bu yılın Ramazan teması “Ramazan ve Doğruluk” olarak belirlenmiş, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerde tüm yönleriyle bu konu işlenmiştir. Doğruluk; kişinin özüyle sözünün, niyetiyle amellerinin ahenk içinde olması, İmanın hayata yansıması, İslam'ın özü, müminin şiarıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Doğruluk, kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir, yalancılık ise şüpheden ibarettir." buyurmaktadır. (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60.) Ömrümüze ömür katma fırsatı olan bu gecede dua ederken Rabbimizden doğruluk üzere bir hayat yaşama isteğimizi de duamıza katalım.

Kadir gecesi münasebetiyle başta Ulu Camii olmak üzere bütün camilerimizde teravih namazı öncesi ve sonrası özel programlar düzenlenmiştir. Kadir Gecesi münasebetiyle 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 20.00’ da  yapılacak olan “Ulu Camii Kadir Gecesi Özel Programı” Müftülüğümüz sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Salgın hastalığın etkilerinin her geçen gün etkisini kaybettiği günümüzde çocuğu-yaşlısı, kadını-erkeği tüm vatandaşlarımızı camilerimizde Kadir Gecesi Özel programına davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşerilerimin mübarek Kadir gecesini tebrik ediyorum. Bu gecenin Mü’minler için manen arınma ve temizlenmeye; insanlık alemi için sevgi ve barış dolu günlere kavuşmaya vesile olmasını temenni ediyorum. İnsanlığın bir an önce içerisinde bulunduğumuz salgın hastalıktan tamamen kurtulmasını diliyor, Ramazan-ı Şerif ile tüm yeryüzünü, selamet ve sekînet yurduna dönüştürmesini yüce Mevla’dan niyaz ediyor, Kur’an’ın aydınlığında huzur dolu günler diliyorum.

                                                                                                          Şahin YILDIRIM
Erzurum İl Müftüsü