10.11.2022

Sözleşmeli atamalarına esas teşkil edecek evrak listesi

SÖZLEŞMELİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIMLARIN

ATANMALARINA ESAS TEŞKİL EDECEK EVRAK LİSTESİ

Atama evrakları 07.11.2022 tarihinden itibaren 18.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne teslim edilecektir.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Başkanlık yerleştirme belgesi,
 3. 2020 Yılı KPSS (P122, P123, P124) sonuç belgesinin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı,
 4. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti, Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten denklik belgesi,
 5. İmam hatip lisesinden sonra ilahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans veya diğer lisans ve diğer ön lisans mezunlarının imam hatip lisesi ve lise diploması sureti veya güncel barkodlu e-devlet çıktısı,
 6. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı, onaylı sureti veya güncel barkodlu e-devlet çıktısı,
 7. Adli Sicil Kayıt Belgesinin “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte) e-devlet çıktısı,
 8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
 9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, (Duyuru ekinde mevcuttur)
 10. Fotoğraflı iş talep formu, (Duyuru ekinde mevcuttur)
 11. Mal beyannamesi, (Duyuru ekinde mevcuttur)
 12. Son altı ay içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
 13. Sigorta ve Bağ-kur Belgesi (Önceden varsa),
 14. Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için).

NOT: Yukarıda zikredilen belgelerin eksiksiz, sıralamaya uygun, tarama yönleri aynı olmak kaydıyla

renkli ve okunaklı olacak şekilde ek dosyaya eklenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde onaylama işlemi yapılamayacaktır.