08.05.2023

Geçici Öğretici Sınavı Duyurusu (Mayıs 2023)

DUYURU                                                                                                                                                       08.05.2023

 

Erzurum İl Müftülüğünden;

İlimiz genelinde 2023 yaz dönemi ve 2023-2024 eğitim-öğretim Döneminde faaliyet gösterecek Kur’an Kurslarına; İl Müftülüğünde yapılacak sözlü sınavı sonucu, başarı sırası dikkate alınarak, ilçelerin ihtiyaç durumuna göre ek ders ücreti karşılığı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

I.   Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • En az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
 • 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından Lisans mezunları için KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 • KPSS puanı 60’ın altında olan adaylar da sınava müracaat edebileceklerdir. Ancak bu adayların yerleştirme işlemleri, KPSS puanı 60 ve üzerinde olan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan yerlere, sözlü sınavdaki puan sıralamalarına göre yapılacaktır.
 • 4-6 yaş Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikasına sahip olanlara görev verilecektir. Bununla birlikte çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi alanlarında mezuniyeti olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.

3- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

 • Hafızlık Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- Hafız olmak,

3- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

 • İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak,

2- KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

 

II.   Başvuru İşlemleri

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 08.05.2023-22.05.2023 tarihleri arasında sınav için     Ek-1 “Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte Erzurum İl Müftülüğüne bizzat veya faks yoluyla müracaat edeceklerdir.
 2. Adaylar Başvuru Formunu doldururken görev almak istedikleri İlçeyi ve sınava girmek istedikleri kategoriyi (Yüzüne Eğitimi/Hafızlık Eğitimi/4-6 Yaş Eğitimi) belirteceklerdir. (Başvuru esnasında sadece bir ilçe ve bir kategori seçilecektir.)
 3. Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları İl Müftülüğünce kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra (Ek-1 Başvuru formu hariç) adayın kendisine verilecektir.
 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 22.05.2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

III)     Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav  29.05.2023 tarihinden itibaren İl Müftülüğünde yapılacak ve sınav saat 09:00’da başlayacaktır.

2- Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

3- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5- Sınav sonuçları, İl Müftülüğü web sitesinden ilan edilecektir.

6- Sınav tarihinin değişmesi halinde konuyla ilgili duyuru İl Müftülüğümüze ait web sitesinden yayınlanacak ve ilgililere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

IV)      Yerleştirme İşlemleri

 1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adayların yerleştirme işlemi müracaat esnasında tercih ettikleri ilçe müftülüklerince, en yüksek puandan başlanmak suretiyle ilçenin öğretici ihtiyacına göre adaylar çağrılarak yapılacaktır.
 2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 3. Müracaat ettiği ilçeye yerleşemeyen adaylar, yerleştirme sonucu boş kalan Kur’an Kursları için -yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra- sözlü sınav puanı esas alınarak,  İlimizdeki diğer İlçe Müftülüklerine müracaat edebileceklerdir.

V)      Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.  
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI.   Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu, (Ek-1
 2. T.C.kimlik numaralı kimlik belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi,
 4. Hafızlık Belgesi,(Varsa)
 5. 2022 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
 6. 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarında; 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikasına sahip olanlara görev verilecektir. Bununla birlikte çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi alanlarında mezuniyeti olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.
 7. Yukarıdaki belgelerin sınava müracaatın son günü itibariyle ibraz edilmesi gerekmektedir.

VII.      Sınav Konuları

 1. Bütün adaylarda Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır.
 2. 4-6 yaş eğitimiden görev alacak öğreticiler:
  1. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
  2. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
  3. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 3. Hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  1. Hafızlığı (50 puan)
  2. Temel ilmihal bilgisi (25 puan)
  3. Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan)
  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 4. Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  1. Temel ilmihal bilgisi (50 puan)
  2. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
  3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

VIII.   İletişim

Yazışma Adresi:

             Adnan Menderes Mah. Dr. Refik Saydam Caddesi No:1  

             25070- Palandöken / ERZURUM

Web site             www.erzurummuftulugu.gov.tr

Telefon:              0442 233 69 99

Fax:                    0442 233 79 94

ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ

İLÇELERE GÖRE TERCİH EDİLEBİLECEK KATEGORİLER
İlçe Adı Hafızlık 4-6 Yaş Yüzüne (İhtiyaç Odaklı)
Kadın Erkek Kadın Kadın Erkek
AŞKALE TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
AZİZİYE Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
ÇAT Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
HINIS TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
HORASAN Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
İSPİR TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
KARAÇOBAN TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
KARAYAZI TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
KÖPRÜKÖY TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
NARMAN Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
OLTU Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
OLUR TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
PALANDÖKEN Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
PASİNLER Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
PAZARYOLU Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
ŞENKAYA TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir
TEKMAN Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
TORTUM TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
UZUNDERE TERCİH EDİLEMEZ TERCİH EDİLEMEZ Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ
YAKUTİYE Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir Tercih Edilebilir TERCİH EDİLEMEZ