02.06.2023

7433 Sayılı Kanun Kapsamında Atanan Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Evrak Teslimi

İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIMLARIN ATANMALARINA

ESAS TEŞKİL EDECEK EVRAK LİSTESİ

7433 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri Hakkında  Kanuna  eklenen  Geçici  20  nci  maddesi  kapsamında  vekil  imam  hatip  ve  vekil  müezzin kayyımlık sözlü sınavı sonucu tercih yapmaya hak kazanan adayların yerleştirme işlemleri 29.05.2023 tarihi itibarıyla elektronik ortamda gerçekleştirilerek kurumsal web portalımızdan ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Tercihlerine  göre  İlimize  yerleştirmesi  yapılan  imam  hatip  ve  müezzin    kayyımların atanmalarına esas  teşkil  edecek  evrakların  01.06.2023  tarihinden  itibaren   16.06.2023 tarihi  mesai  bitimine  kadar bizzat veya ikinci şahıslar aracılığıyla İL MÜFTÜLÜĞÜMÜZE teslim edilmesi gerekmektedir.

TESLİM EDİLECEK EVRAK LİSTESİ

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Başkanlık yerleştirme belgesi,

3. 2020 ve 2022 Yılı KPSS (P122, P123, P124) sonuç belgesinin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı,

4. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya

kurumca onaylanmış sureti, Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten denklik belgesi,

5. İmam hatip lisesinden sonra ilahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans veya diğer lisans ve diğer ön lisans

mezunlarının imam hatip lisesi ve lise diploması sureti veya güncel barkodlu e-devlet çıktısı,

6. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı, onaylı sureti veya güncel barkodlu e-devlet çıktısı,

7. Adli Sicil Kayıt Belgesinin “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı

bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte) e-devlet çıktısı,

8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair barkodlu e-devlet çıktısı,

Askerliğini yapmış olan adaylar herhangi bir askerlik şubesinden terhis belgesi alacaklar.

9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, (Duyuru ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilebilir)

10. Fotoğraflı iş talep formu, (Duyuru ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilebilir)

11. Mal beyannamesi (Arkalı-önlü tek yaprak halinde (Duyuru ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilebilir)

12. Son altı ay içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

13. Sigorta ve Bağ-kur (SGK Hizmet Dökümü) Belgesi (Önceden varsa),

14. Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için).

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İş Talep Formunu indirmek için burayı tıklayınız

Mal beyannamesi indirmek için burayı tıklayınız