18.09.2023

2023 Yılı 4/B Sözlesmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Atamaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Esaslar ve ilgi (c)
Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan Sözleşmeli Personel
(Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) pozisyonlarına 10/22.06.2023 tarihleri arasında yapılan
"2023 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alımı Sınavı''nda
başarılı olan adayların evrak tesliminde İl Müftülüğümüzden temin edecekleri (İş Talep Formu, Mal Bildirimi Belgesi, Hizmet Sözleşmesi ve Dilekçe örnekleri) duyuru ekinde mevcuttur.