22.02.2024

Hüsn-i Tilavet Kursu Sınav Duyurusu

Hüsn-i Tilavet Kursu Sınav Duyurusu

​Başkanlığımızca, cami ve Kur’an kursu hizmetlerini yürüten personelin Kur’an tilaveti ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla Akademi merkezlerinde 15 Nisan – 25 Ekim 2024 tarihleri arasında “Hüsn-i Tilavet Kursu” düzenlenecektir.

Bu çerçevede;

 1. Kursun ilk üç aylık dönemi sonunda yapılacak ara sınavda başarısız olanlar, ilişikleri kesilmek üzere Akademi Başkanlığına bildirilecektir.

 2. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi vakitlerinde görevlerinden muaf tutulacaklardır.

 3. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak kadın Kur’an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları planlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde kurs süresi de uzatılabilecektir.

A. HÜSN-İ TİLAVET KURSU SINAVINA BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR:

 1. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi ünvanlarında fiilen çalışıyor olmak, (Talim ve Tashih-i Huruf Kursunu başarıyla tamamlamış olmak/hafız olmak tercih sebebidir.)

 2. Başkanlık teşkilatında, kadrolu veya sözleşmeli olarak en az 1 (bir) yıl çalışıyor olmak,

 3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 15 Nisan 2024 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

 4. Dini Musiki kabiliyeti olmak,

 5. Kurs süresince askerlik (bedelli askerlik dahil), yurt dışı, hac, umre görevi vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

 6. Tashih-i Huruf (6 ay süreli), Yüksek İhtisas, Aşere, Takrib, Dini Musiki kursu mezunu olmamak.

B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

 1. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı sözlü sınavına dair duyurular İl Müftülüklerince yapılacaktır. Her il müftülüğü; sınav yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde, iş birliği yapılacak Akademi merkezleri ile görüşerek mutabakat sağladıktan sonra duyuru yapacaktır. Tüm bu işlemler 22 Şubat-04 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

 2. Sınav komisyonu, ilgili Akademi merkezi müdürü veya görevlendireceği eğitim görevlisi başkanlığında, bir eğitim görevlisi, bir il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulacaktır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yerde aynı gün ilan edilecektir.

 3. Sınav sonuçları (yedekler dahil) 04 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerince resmi yazı ile Başkanlığımıza gönderilecektir. Asıl kazanan personelin isimleri ise EHYS/Eğitim Yönetiminde açılacak "2024 Yılı Hüsn-i Tilavet Kursu" başlıklı modüle girilecektir.

C. SINAV ŞEKLİ:

 1. Sınav komisyonları, adayın Kur’an-ı Kerim’i talim üzere yüzüne ve ezbere okuma becerisini, dini mûsikî kabiliyetini ve ilmihal bilgisini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyeceklerdir.

 2. Kursa gündüzlü olarak katılmak isteyenlerin kurs programını düzenli bir şekilde takip edebilmeleri hususu, değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacaktır.

 3. "Hüsn-i Tilavet Kursu" sınavına giren adaylar arasından başarı durumları itibarıyla kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimleri, sınav komisyonlarınca tespit edilecektir. Tespit edilen isimler EHYS/Eğitim Yönetiminde açılacak "Doğrudan Hüsn-i Tilavet Belge Sınavı-2024" başlıklı modüle İl Müftülükleri tarafından 04 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar girilecektir.

 4. Doğrudan belge sınavı, bilahare duyurulacak olup sınav sonucunda başarılı olanlara "Başarı Belgesi" verilecektir. Başarısız olanlar 15 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Hüsn-i Tilavet Kursuna katılabileceklerdir.

D. DİĞER HUSUSLAR:

 1. İller için belirlenen kontenjan sayısınca yedek kursiyer seçimi yapılabilecektir. Kursa katılmaya hak kazanıp da mazeretleri nedeniyle başlayamayanların yerine kursun ilk haftasında yedeklerden kursiyer alımı yapılacaktır.

 2. Yerleştirme işlemleri tamamlanan kursiyerlerin yer değiştirme talepleri dikkate alınmayacaktır.


 

HÜSN-İ TİLAVET KURSU EĞİTİM TAKVİMİ

Başvuruların Alınması ve Mülakat Tarihleri

22 Şubat-04 Mart 2024

EHYS’ye Son Giriş Tarihi

04 Mart 2024

Başkanlıkça Yapılacak Doğrudan Belge Sınavı

06-08 Mart 2024

Kurs Başlama / Bitiş Tarihi

15 Nisan – 25 Ekim 2024