T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

27.12.2019

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama

2828 sayılı Sosyal izmetler Kanunu’nun Ek-1 inci maddesi kapsamında İlimize yerleştirilen adayların aşağıda yazılı atama evrakını en geç 31.12.2019 Salı günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AÇIKTAN ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. İş talep formu,
 3. Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgesi
 4. Eğitimini  yurtdışında  tamamlamış  ise diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti
 5. Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),
 6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına belge,
 7. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Mal beyannamesi,
 9. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
 10. Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için )
 11. Yarım kapak dosya

 

Mal bildirimi belgesi, İş talep formu ve sağlık beyanı duyuru ekinde mevcut olup adı geçen belgelerin elle doldurulup ıslak imzalı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.