T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

21.01.2020

2019-1 Engelli Personel Alımı

2019-1 Engelli Personel Alımı

2019-1 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Yerleştirme Sonucu İlimize yerleştirilen adayların aşağıda yazılı atama evrakını en geç 24.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ENGELLİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP, MÜEZZİN KAYYIM VE HİZMETLİ
OLARAK AÇIKTAN ATANABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. T. C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi),
 2. 2018 EKPSS Sonuç Belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurumca onaylanmış sureti, şayet diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten denklik belgesi,
 3. 2019 EKPSS Yerleştirme Belgesi
 4. İş Talep Formu,( Duyuru ekinde mevcuttur)
 5. Başkanlıkça verilmiş olan Hafızlık Belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,
 6. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip, müezzin kayyım ve hizmetli olarak yerleşenlerin, görevlerini yapmalarına engel bir özürlerinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 7. Adli Sicil/Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum İçin”, (Adli Sicil/Sabıka Kaydında sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için Mahkeme kararıyla birlikte),
 8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
 9. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kriterler doğrultusunda alınmış veya bu Yönetmelik'çe geçerliği kabul edilen ve en az % 40 oranında özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,
 10. Mal Beyannamesi, ( Duyuru ekinde mevcuttur)
 11. Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
 12. Sigorta veya BAĞ-KUR Belgesi (önceden varsa),
 13. 18 yaşını doldurmayanlar için Kazâ-i Rüşt Kararı,
 14. İmam Hatip Lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans veya Diğer Lisans ile Diğer Ön Lisans mezunlarının İmam Hatip Lisesi ve Lise Diplomasının Müftülük tarafından onaylı sureti.
 15. Hizmetliliğe atananlar için görev almak istediği yeri belirten dilekçe.