T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

16.07.2020

ERZURUM VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

18.08.2002 tarih ve 24850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik”  gereğince 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde 06.07.2020 tarihinde toplanan Erzurum Valiliği  Kurban  Hizmetleri Komisyonu Kararları  aşağıya  çıkarılmıştır.

 

 1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli ve 89780865-153-E.10499 sayılı yazısı doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

 

 1. Kurban Satış Yerleri olarak;

 

 • Aziziye    : Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı: Kayapa Mah. Et ve Süt Kurumu Arkası.
 • Palandöken :Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı: Şehitler Köyü Paşapınarı Mevkii  olarak belirlenmiştir.

Satış ve kesim yerleri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince halka duyurulacak, bu merkezlere afiş asılacak, Müftülükler vaaz ve hutbelerde, Komisyon üyeleri kendi alanlarında mahalli TV’lerde yapılan programlarla halkın bilgilendirilmesini sağlayacaklardır. Ayrıca il ve ilçelerde kurban satış ve kesim yerleri 30.06.2020 tarihinden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi Kurum ve Kuruluşların web sayfalarında yayınlanacaktır.

 

 1.  Kurban Kesim Yerleri olarak;

a. Dadaşkent Mobil Kurban Kesim Alanı-Abdulhamithan Mah. Akabe Sok. Bilgi Evi Yanı  25090 Aziziye/Erzurum

b. Şükrüpaşa Mobil Kurban Kesim Alanı-Şükrüpaşa Mah. Tedaş Elektrik Dağıtım Yanı 25200 Yakutiye/Erzurum

c. Muhyiddin-i Arabi Mobil Kurban Kesim Alanı-Araplardüzü Cad. Muhyiddin-i Arabi Camii Arkası Opet Petrol Yanı 25100 Yakutiye/Erzurum

d. Yenişehir Mobil Kurban Kesim Alanı-Adnan Menderes Mah. Suat Aslan Camii Karşısı 25070 Palandöken/Erzurum

e. Yıldızkent Mobil Kurban Kesim Alanı-Millet Camii Yanı Kuğulu Park Altı Yıldızkent 25070 Palandöken/Erzurum

f. Kayakyolu Mobil Kurban Kesim Alanı-Hamza Alkazan Camii Yanı Kayakyolu Villalar Altı 25080 Palandöken/Erzurum

g. Çomoğlu Karlıçam Süt Ürünleri Gıda İnşaat Taahhüt Hayvancılık Mobilya Sanayi

 ve Ticaret Limited Şirketi Kurban Kesim Alanı-  Saltuklu Mah. Gez 2. Sanayi Sitesi J

 Blok No:144 Aziziye/Erzurum

h. Yıl boyu kesim yapan ruhsatlı hayvan kesim yerleri.

 

 1. Kurban satış ve kesimi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izin verilen yerlerde yapılacak, umuma açık yerlerde, yol, cadde, sokak, yaya kaldırımı park ve bahçelerde, yol kenarlarında, dere yataklarında kesinlikle kesim yapılmayacak ve bu gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kurban satış ve kesim yerleri yukarıdaki şekilde belirlenmiş olup, yeniden kurban satış ve kesim yeri tespiti kesinlikle yapılmayacak, tespit edilen yerler dışında kurban satış ve kesim yeri olması halinde zabıta ve emniyet güçleri tarafından gereği yapılacaktır.
 2. Yukarıda belirtilen kurban satış ve kesim yerleri (3) Merkez İlçe için olup diğer (17) ilçe ise ilçelerine ait kurban satış ve kesim yerlerini kendi Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca  belirleyeceklerdir.
 3. İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri  Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 10.07.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müftülüklerce girilecektir.
 4. Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu /hayvan pasaportu /nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi, belgesiz sağlık durumu iyi olmayan özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmaması ve satışına izin verilmemesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sağlanacaktır.
 5. Kurban satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için ilçe komisyonlarınca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca kurulacaktır. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca kurban satış ve kesim yerlerinde görevlendirilen veteriner hekim, belediye zabıtası ve din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi”nde görev alanların  isimleri, görevlendirildikleri gün, yer ve iletişim bilgilerini ihtiva eden listelerin ilgili kurumlarca 16.07.2020 günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne bildirilecektir.
 6. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin  günlük kesim kapasitesi bilgileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tespit edilerek  16.07.2020 tarihine kadar Kurban Hizmetleri Komisyonuna sunulacak, Kurban Hizmetleri Komisyonunda bulunan kurumlarca da günlük kesim kapasite bilgileri 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
 7. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.
 8. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.
 9. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 01 Ağustos 2020 tarihinde Bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini; İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.
 10.  Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında hiç kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlarca teşvik edilecektir.
 11. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.
 12. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına belediye zabıtası ekiplerince müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.
 13. Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonlar İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır.

a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

b. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde belediye görevlilerince kontrollü insan girişinin sağlanmasına,

d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde belediye görevlilerince vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

f. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için belediye zabıta ekiplerince uyarıların yapılmasına.

g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,

j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,

1. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,

m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

n. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,

p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,

r. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

 

 1.  Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

 

a. Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda müftülüklerce bilgilendirme yapılmasına,

b. Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri başta olmak üzere Kurban Hizmetleri Komisyon üyesi kurumlarca aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce asılmasına,

c. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

 

 1. Vatandaşlarımız kendi kapalı alanlarında veya bahçelerinde şahsi kurbanlarını kesebileceklerdir. Ancak atıkları bertaraf etmek için gerekli tedbir almayanlara cezai müeyyide uygulanacaktır.
 2. Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarafından ana arterler müştereken temizlenecek, daha sonra ara sokaklar temizlenecektir.
 3. Kurban kesim yerlerinde ciddi yaralanma durumunda yaralanan şahısların hastanelere nakli İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacaktır.
 4. Kurban atıklarının çöp konteynerlerine atılması,  kanalizasyonlara dökülmemesi, özellikle açıkta bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıkların sokak hayvanlarına bırakılmadan derin çukurlara gömülmesi hususunda vaaz ve hutbelerde ve TV’ lerde yapılacak programlarla vatandaşlar aydınlatılacaktır.
 5. Kurban Hizmetleri Tebliğinin ekinde yer alan (Ek-1) “Duyuru” ve (Ek-2)”Duyuru- Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpeleri ve Pasaportları ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kulak Küpeleri” duyuruları, cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir.
 6. Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını kesim tarihinden itibaren yedi gün içinde (en geç 07 Ağustos 2020)  il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi.
 7. 07 Ağustos 2020 Cuma  gününe kadar sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların il ve İlçelerde kurulan kurban hizmetleri komisyonlarınca ek-2 duyuruda belirlenen kişilere,  İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ulaştırılmak üzere teslim edilmesi,  bununla beraber kesimhanelerdeki görevlilere, muhtarlara, din görevlilerine zabıta ve diğer görevlilere de verilebileceği ve vatandaşların kurbanlarının seçiminde kulak küpeli ve yanlarında pasaportları bulunan hayvanları tercih etmeleri gerektiği vaaz ve hutbelerde ve medya aracılığıyla halka duyurulacaktır.
 8. Kurban satış ve kesim yerleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince kontrol edilerek hastalığından şüphe edilen hayvanların satış ve kesimine müsaade edilmeyecektir.
 9. 2020 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenerek kamuoyuna ilan edilecektir.
 10. Atıkların toplanması için Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler halka önceden sızdırmaz poşetler dağıtacaktır.
 11. Seyyar tezgâhlarda kurban etlerinin çekilmesi ve işlenmesi yasaktır. Bu durum Belediye zabıtaları tarafından denetlenip tezgâhlarda bu işlemleri yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
 12. İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına, ayrıca 02.07.2020 tarihli ve 79 karar nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen kurban kesim ve satış yerlerine yönelik tedbirlerle ilgili alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.
 13. Dinen Kurban kesilmesi caiz olmayan hayvanların satışını yapanlar hakkında tüketiciyi aldatmaktan dolayı Tüketiciyi Koruma Kanunu hükümlerince cezai işlem yapılacaktır. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetimler için yeterince ekip oluşturulacak ve oluşturulan ekipler belediye zabıtası ekiplerine bildirilerek gereken denetimlerin yapılması sağlanacaktır.
 14. Kaçan hayvanların yakalanması için Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Hayvan yakalama timleri oluşturacak, bu timler kurban kesim yerlerinde hazır bulunacak, bu gibi durumlarda Büyükşehir Belediyesinin 444 16 25  no lu telefonu aranacaktır.
 15. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince nöbetçi veteriner hekim bulunduracaktır. Vatandaşlarımız kestikleri kurbanla ilgili şikâyetlerini Aziziye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün 6312793, Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün 3170741, Yakutiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün 2420210 no’lu telefonlarına bildirip yardım alabileceklerdir.
 16. Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergâh istikametinde ulaşımı kolaylaştıracak tüm tedbirler İl Emniyet Müdürlüğünce alınacaktır. (Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Trafik, Emniyet personeline yardımcı olacaktır.)
 17. Kurbanlık hayvanların sevk döneminde yol kontrolleri İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koordinasyon sağlanarak yapılacaktır.
 18. Kurban Hizmetleri Tebliğinin 5/ö maddesi gereği komisyon ve ilgili kurumlarca “Vekâletle Kurban Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.
 19. Alınan kararların ilgililere ve kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. 06.07.2020