T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzurum Müftülüğü

10.09.2020

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi

     Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından,  "Yurt  Dışına  Lisansüstü  Öğrenim  Görmek Üzere  Öğrenci  Gönderilmesi"  (YLSY  Programı)  uygulamasıyla,  lisansüstü  eğitim  görmek üzere  yurtdışına  öğrenci  gönderilmektedir.  Anılan  kapsamda  gönderilen  öğrenciler yurtdışındaki öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, adına eğitim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanarak mecburi hizmetlerini ifa etmektedirler. Söz konusu program (YLSY) kapsamında, 2020 yılında kamu kurumları adına lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrenci kontenjanlarına dair duyuru, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt  Dışı  Eğitim  Genel  Müdürlüğü  tarafından  yayınlanmıştır.  Bu  kapsamda  Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına toplam 750 öğrenci gönderileceği belirtilmektedir. Ülkemizin  kalkınma  hedefleri  doğrultusunda  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacına çok önemli katkılar sağlayacak olan programın,  Başkanlığımızın  vizyon  ve  hedeflerin  gereçekleştirlmesi  açısından  da  uzun vadede çok verimli sonuçlar alınacak bir proje olacağı düşünülmektedir. Söz konusu program çerçevesinde ilk olarak 2019 yılında Başkanlığımıza kontenjan tahsis edilmiş olup, 2020 yılı için yirmi (20) adet kadro tahsis edilmiştir. Bu kadrolardan; Doktora eğitimi için gönderilenler, eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde Başkanlığımızda Diyanet İşleri Uzmanı ve Din İşleri  Yüksek  Kurulu  Uzmanı  kadrolarına  atanacaklardır.  Aynı  kapsamda,  Yüksek  Lisans eğitimi için gönderilerek eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen adaylar; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanacaklardır.

     10-18  Eylül  2020  tarihleri  arasında  başvuruların  alınacağı  belirtilen söz konusu programa dair; başvuru klavuzları, tablolar, iletişim bilgileri ve başvuru şartları  gibi  konularda  daha  detaylı  bilgiye,  Yükseköğretim  ve  Yurt  Dışı  Eğitim  Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen resmi internet adresinden ulaşılabilecektir.

İnternet adresi: https://yyegm.meb.gov.tr/www/2020-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/483